tjn

Endringer i sikkerhetskomiteen

Sikkerhetskomiteen har ansvar for det daglige fag- og sikkerhetsarbeidet i Norsk toglederforening. Komiteen deltar i sikkerhets- og risikoanlyser, og de besvarer alle høringer og henvendelser som faller inn under ansvarsområdet. Mens komiteens leder velges av årsmøtet for faste perioder på to år, blir de øvrige medlemmene utpekt fortløpende av styret etter innstilling fra komitelederen.

Av |2020-11-24T14:25:28+01:00november 24th, 2020|Kategorier: Nyheter, Sikkerhet|Stikkord: , , , , , , |Kommentarer er skrudd av for Endringer i sikkerhetskomiteen

Trafikkregler for jernbaneverkets nett revisjon 05

  Vi jobber for bedre trafikkregler I 2015 skal TJN revideres for femte gang, og TS arbeider for tiden med høringsutkastene til dette. Nytt kapittel 2 og 8 skal da naturligvis inkluderes, samt et ukjent antall mer eller mindre gode endringer. TS har i den anledning invitert enkelte togledere og togekspeditører til en liten arbeidsgruppe,

Av |2018-10-05T18:13:28+02:00mars 3rd, 2015|Kategorier: 2015, Arkiv, Nyheter|Stikkord: , , |Kommentarer er skrudd av for Trafikkregler for jernbaneverkets nett revisjon 05

Sikkerhetskomiteen 2014

  Nytt fra sikkerhetskomiteen 2014 har vært et begivenhetsrikt år for Norsk toglederforening, og naturligvis også for sikkerhetskomiteen. Våren 2014 fikk komiteen ny leder, samt 4 nye medlemmer. Nytt av året var også at komiteens leder ble styremedlem i NTF. Dette har for øvrig hatt en god effekt: Sikkerhetskomiteen arbeider selvstendig og effektivt, og styret

Av |2015-01-08T15:13:36+01:00januar 8th, 2015|Kategorier: 2015, Arkiv|Stikkord: , , , |Kommentarer er skrudd av for Sikkerhetskomiteen 2014

Nytt fra sikkerhetskomiteen

  Første møte i sikkerhetskomiteen avholdt Første møte for året i sikkerhetskomiteen (SK) ble avholdt i Drammen den 14.05, og kan betegnes som konstruktivt og lovende. Med en fraværsprosent på null, og medbrakt arbeidslyst og pågangsmot, ble tiden vi hadde til rådighet benyttet til å diskutere arbeidsmetoder, komiteens formål, samt flere aktuelle saker. [quote style="boxed"

Av |2014-05-22T12:13:49+02:00mai 23rd, 2014|Kategorier: 2014, Arkiv, Nyheter|Stikkord: , , , , |Kommentarer er skrudd av for Nytt fra sikkerhetskomiteen

Forslag til endring av dagsgrafene

Norsk toglederforening har foreslått endringer av påtegninger i dagsgrafene fra operativt rutekontor.   Vi har i dag rettet en henvendelse til Trafikk og Marked med vårt forslag til endringer i påtegningene fra TPS-systemet. Vi mener vårt forslag vil ivareta flere hensyn. For det første vil grafene bli enklere å lese for togleder. Det vil også

Av |2013-04-19T15:27:59+02:00april 19th, 2013|Kategorier: 2013, Arkiv, Nyheter|Stikkord: , , , , |Kommentarer er skrudd av for Forslag til endring av dagsgrafene

Føring av dagsgrafer

Grafiske ruter (dagsgrafer) er viktige arbeidsverktøy for operativ ruteplanlegger og togleder. Dagsgrafene er også et juridisk dokument som i sanntid skal vise alt som foregår på en banestrekning. Denne sanntidsoppdateringen skal togleder utføre på en enhetlig og etterprøvbar måte. Togleder fører endringer i dagsgrafene med penn på papir. Dagsgrafene er videre en viktig barriere i

Av |2013-04-18T14:01:13+02:00april 18th, 2013|Kategorier: Blogg|Stikkord: , , , |2 Kommentarer

Kontrollavspilling 12-2

Rapporten fra kontrollavspilling 12-2, som ble foretatt i slutten av 2012 skal nå være sendt ut til alt operativt personale i Trafikk og Marked. Rapporten er kun ment til internt bruk, dvs den kan ikke distribueres til togselskapene. Disse vil i stedet motta en tilpasset rapport. Vi vil likevel kommentere noen av hovedfunnene i rapporten

Av |2013-04-17T09:22:35+02:00april 15th, 2013|Kategorier: 2013, Arkiv, Nyheter|Stikkord: , , , , |Kommentarer er skrudd av for Kontrollavspilling 12-2

Endelig gjennomslag for endringsanalyser

Etter mange hendvendelser angående endringene i TJN, har vi nå tatt et stort skritt i riktig retning. Vi har i lang tid sendt hendvendelser til Jernbanverket om de mange endringene som er gjort i TJN. I den forbindelse har vi spesielt etterspurt endringsanalyser med fareidentifisering og risikoanalyser. Vi synes det er essensielt at en regelendring

Av |2013-04-19T20:26:38+02:00september 14th, 2010|Kategorier: 2010, Arkiv|Stikkord: , |Kommentarer er skrudd av for Endelig gjennomslag for endringsanalyser

NTF oversender sitt svar på høringen til TJN

Vi har i dag oversendt våre uttalelser i forbindelse med høringen til revisjon 2 av TJN Etter lang tids jobbing ble endelig foreningens kommentarer til revisjon 2 av "Trafikkregler for Jernbaneverket Nett" ferdigstilt. Det har vært bemerkelsesverdig lite innspill fra medlemmer i saken. Derfor er det meste av jobben med å utarbeide vårt høringssvar blitt

Av |2013-04-19T20:26:38+02:00september 1st, 2010|Kategorier: 2010, Arkiv|Stikkord: , |Kommentarer er skrudd av for NTF oversender sitt svar på høringen til TJN

Sommeren er her

Sommeren er her og med den er det på tide med å gjøre opp en liten status over arbeidet og forsøke å myse litt inn i fremtiden. Lønnsoppgjøret 2010 Lønnsoppgjøret kom i havn etter megling. Resultatet er vel neppe noe å hoppe i taket for, men det var nok ikke annet å vente med tanke på

Av |2013-04-19T20:26:38+02:00juni 22nd, 2010|Kategorier: 2010, Arkiv|Stikkord: , , , |Kommentarer er skrudd av for Sommeren er her

Vårt forbund

delta.no

Recent Tweets

Vær oppdatert på togleder.no

Legg inn din epostadresse for å motta alle oppdateringer fra togleder.no

Gå til toppen