Vi jobber for bedre trafikkregler

I 2015 skal TJN revideres for femte gang, og TS arbeider for tiden med høringsutkastene til dette. Nytt kapittel 2 og 8 skal da naturligvis inkluderes, samt et ukjent antall mer eller mindre gode endringer. TS har i den anledning invitert enkelte togledere og togekspeditører til en liten arbeidsgruppe, som i tiden fremover skal vurdere de foreslåtte endringene og komme med egne forslag til forbedringer. I denne gruppen er Norsk toglederforening representert ved sikkerhetskomiteen.

Arbeidsgruppen er etter vår mening et godt og positivt initiativ. Vi mener trafikkreglene over flere år har beveget seg i for stor grad bort fra det operative miljøet, og et av våre mål er å reversere deler av dette. Der det er mulig bør TJN etter vår mening tilpasse seg operativ praksis og rutiner, heller enn å forsøke å endre disse. Et annet mål er å redusere og forenkle der det er mulig. Flere av de interne bestemmelsene er unødvendig omfangsrike, og minner mer om bruksanvisninger enn trafikkregler.

Trafikkreglene er et tema som engasjerer. Vi er godt kjent med at mange føler frustrasjon og tidvis indignasjon over enkelte trafikkregler og bestemmelser, og deres tendens til å bevege seg inn og ut av TJN. Jernbaneverkets rikholdige assortiment av instrukser og operative dokumenter høster heller ikke mange lovord fra våre medlemmer. Hvis du har et forslag til regelverksendring eller forbedring, eller bare ønsker å komme med innspill til oss, er du hjertelig velkommen til å sende en mail (sikkerhet@togleder.no) eller ta kontakt på andre måter.

Til sist ønsker jeg å takke alle dere som tok turen til årets kurs og årsmøte i Tønsberg. Det ble som alltid utrolig hyggelig og interessant, og det er bare å glede seg igjen til neste år!