Hovedmeny

Bli medlem

Er du togleder eller under utdanning til togleder? Da vil vi ha deg som medlem!

Fyll ut skjemaet under. Felter merket med stjerne er obligatoriske.

Allerede medlem i Delta?*
JaNei1) Norsk toglederforening har fullmakt til å heve den foreningskontingent som til enhver tid gjelder.
2) Den årlige medlemskontingenten vedtas av årsmøtet, jf. vedtektenes §3.
3) Ved eventuell utmelding skal dette skje skriftlig.