2013

Informasjon om kurs og kunngjøring av årsmøte 2014

Kjære medlemmer Her kommer praktisk informasjon, foreløpig program og innkalling til kurs og årsmøte som avholdes på Lillehammer 5. og 6. februar 2014. Kurs Kursprogrammet kan du se her. Vi legger som vanlig opp til en faglig del med innlegg fra Lars Ola Bækkevold fra TS om aktuelle temaer på dag 1. I tillegg har

Av |2014-02-28T14:07:03+01:00desember 3rd, 2013|Kategorier: 2013, Arkiv, Nyheter|Stikkord: , |Kommentarer er skrudd av for Informasjon om kurs og kunngjøring av årsmøte 2014

Særavtaler sagt opp

  Jernbaneverket sier opp samtlige særavtaler Det har i noen tid pågått et arbeid der partene har forsøkt å komme til enighet om endringer i særavtalene, inkludert særavtalen om arbeidstid. Planen var å sluttføre dette arbeidet innen 30. september, slik at de særavtaler som skulle opphøre kunne sies opp til bortfall med virkning fra 1.1.2014.

Av |2013-09-20T17:30:28+02:00september 20th, 2013|Kategorier: 2013, Arkiv, Nyheter|Stikkord: , |Kommentarer er skrudd av for Særavtaler sagt opp

Hamar trafikkstyringssentral

Inntrykk fra landets mest moderne trafikkstyringssentral Torsdag 12. september fikk jeg for første gang sjansen til å ta en nærmere titt på den nye trafikkstyringssentralen i Hamar, og må si jeg ble mektig imponert over det jeg så. Sentralen, som ligger bare 10 minutters gange fra Hamar stasjon, ble åpnet for under to uker siden.

Av |2013-09-14T09:24:14+02:00september 13th, 2013|Kategorier: 2013, Arkiv, Nyheter|Stikkord: , , |Kommentarer er skrudd av for Hamar trafikkstyringssentral

Avtaler – er de verdt papiret de er skrevet på?

Hvem skal fortolke særavtalene våre? Etter en årrekke som tillitsvalgt har jeg utallige ganger vært med på å underskrive avtaler/protokoller/særavtaler (heretter: avtaler) sammen med arbeidsgiverrepresentanter i Jernbaneverket. Dette har vært avtaler som man etter forhandlinger er kommet fram til, og som man ved undertegnelse har vært skjønt enige om hvordan skulle forstås og etterleves. Man

Av |2013-07-19T12:57:35+02:00juli 19th, 2013|Kategorier: 2013, Arkiv, Nyheter|Stikkord: , |Kommentarer er skrudd av for Avtaler – er de verdt papiret de er skrevet på?

Hva med litt mer fleksibilitet, NSB?

Østfoldbanen 12. juni: Sist onsdag skjedde det igjen: Full stans i togtrafikken på Østfoldbanen. Først oppstod det kraftig røykutvikling i et togsett på Ljan stasjon. Like etterpå var det en rødlyspassering på Holmlia stasjon (Hauketo). Resultatet ble at at Østfoldbanen ble stengt i begge hovedspor mellom Bekkelaget og Kolbotn. I etterkant av denne hendelsen er

Av |2013-06-19T16:35:52+02:00juni 19th, 2013|Kategorier: 2013, Arkiv, Nyheter|Stikkord: , , , |Kommentarer er skrudd av for Hva med litt mer fleksibilitet, NSB?

Svar fra Sikkerhets- og kvalitetssjef på forslag til endring av dagsgrafer

  Sikkerhets- og kvalitetsjefen (TS) svarer Norsk toglederforening Vi har nå mottatt svar fra Sikkerhets- og kvalitetssjef Lars Ola Bækkevold på vårt brev datert 19. april 2013 der vi krever endringer i påtegningene på dagsgrafene fra TPS-systemet. Jeg vil her gjengi hovedinnholdet i svarbrevet fra TS, og samtidig knytte våre foreløpige kommentarer (i blått) til

Av |2013-05-21T13:16:15+02:00mai 21st, 2013|Kategorier: 2013, Arkiv, Nyheter|Stikkord: , , , |Kommentarer er skrudd av for Svar fra Sikkerhets- og kvalitetssjef på forslag til endring av dagsgrafer

Norsk toglederforening på Stortinget

Høring om Nasjonal transportplan 2014-2023 Mandag 13. mai ble det holdt en av flere høringer vedrørende Nasjonal transportplan (NTP). Til stede under denne høringen var undertegnede som en del av delegasjonen til YS, samt representanter for Flytoget, Jernbanealliansen og Natur og Ungdom. Høringen ble holdt i Stortingets høringssal med store deler av Transport- og kommunikasjonskomiteen

Av |2013-05-15T13:22:06+02:00mai 15th, 2013|Kategorier: 2013, Arkiv, Nyheter|Stikkord: , |Kommentarer er skrudd av for Norsk toglederforening på Stortinget

Ny distribusjonsløsning – nye muligheter?

Mens vi venter på FIDO OTI (operativ trafikkinformasjon) er samlebegrepet for innføringen av nye tekniske systemer for ruteplanlegging, distribusjon og strekningsbeskrivelse. OTI delprosjekt 1 (ruteplanlegging) er som kjent tatt i bruk til korttidsplanlegging, og skal etter hvert også tas i bruk innen langtidsplanlegging. OTI delprosjekt 2 er et nytt system for distribusjon av kunngjøringer (heretter

Av |2013-05-10T08:37:20+02:00mai 9th, 2013|Kategorier: 2013, Arkiv, Nyheter|Stikkord: , , , |Kommentarer er skrudd av for Ny distribusjonsløsning – nye muligheter?

Lunkent lønnsoppgjør

  Reallønnsvekst til alle Mellomoppgjøret 2013 kom i havn på kvelden tirsdag 30. april. På grunn av overhenget fra fjorårets lønnsoppgjør på 2,2 %, og lønnsglidning på 0,6 % var det ikke rom for et stort lønnsløft i årets mellomoppgjør. Rammen for oppgjøret endte på 3,5 %. Hovedtariffavtalen i staten gjelder som kjent for to år

Av |2013-05-02T14:48:17+02:00mai 2nd, 2013|Kategorier: 2013, Arkiv, Nyheter|Stikkord: , , |Kommentarer er skrudd av for Lunkent lønnsoppgjør

Forslag til endring av dagsgrafene

Norsk toglederforening har foreslått endringer av påtegninger i dagsgrafene fra operativt rutekontor.   Vi har i dag rettet en henvendelse til Trafikk og Marked med vårt forslag til endringer i påtegningene fra TPS-systemet. Vi mener vårt forslag vil ivareta flere hensyn. For det første vil grafene bli enklere å lese for togleder. Det vil også

Av |2013-04-19T15:27:59+02:00april 19th, 2013|Kategorier: 2013, Arkiv, Nyheter|Stikkord: , , , , |Kommentarer er skrudd av for Forslag til endring av dagsgrafene

Vårt forbund

delta.no

Recent Tweets

Vær oppdatert på togleder.no

Legg inn din epostadresse for å motta alle oppdateringer fra togleder.no

Gå til toppen