Nytt fra sikkerhetskomiteen

2014 har vært et begivenhetsrikt år for Norsk toglederforening, og naturligvis også for sikkerhetskomiteen. Våren 2014 fikk komiteen ny leder, samt 4 nye medlemmer. Nytt av året var også at komiteens leder ble styremedlem i NTF. Dette har for øvrig hatt en god effekt: Sikkerhetskomiteen arbeider selvstendig og effektivt, og styret i NTF er til en hver tid orientert om utviklingen i sikkerhetsarbeidet.

Ved siden av innspill fra NTFs medlemmer og styremedlemmer, er komiteens hovedoppgave å besvare henvendelser fra JBV vedrørende sikkerheten. I hovedsak er dette snakk om å besvare høringer og kommentere rapporter. I 2014 ble det utarbeidet et helt nytt regelverk for ERTMS på Østfoldbanen østre linje. Sikkerhetskomiteen valgte å prioritere dette arbeidet, og utførte en grundig jobb med å behandle og (etter vår mening) forbedre regelverket. I vårt arbeid inkluderte vi også de toglederne som har erfaring fra ERTMS-teststrekningen, slik at deres praktiske og operative kunnskap kunne komme til anvendelse. Dette viste seg å være helt avgjørende for resultatet, og jeg vil i den anledning rette en særlig stor takk til Erik Skjelvik som var svært behjelpelig med å stille opp på møter og komme med konstruktive innspill og meninger.

På andre områder av sikkerhetsarbeidet har dog ikke resultatene vært like gode. Når TJN revideres og sendes ut på høring får vi anledning til å lese igjennom og kommentere alt vi måtte ønske. Dessverre kan det se ut til at TS har valgt en ny strategi på dette området, ved å sende ut hele kapitler i TJN som s-sirkulære, og på den måten unngå høringer. Det vil i 2015 komme et nytt kapittel 2 (i forbindelse med FIDO) og kapittel 8 i TJN (som er kunngjort i dag), uten at Norsk toglederforening er inkludert i arbeidet. Dette er etter vår mening svært uheldig, og noe vi vil jobbe med å få en slutt på. Slik vi ser det er ikke høringene en ineffektiv omvei til målet, men en viktig og essensiell del av jobben med å lage et regelverk som faktisk fungerer.

Avslutningsvis vil jeg ønske dere alle et riktig godt nytt år, og så håper jeg mange av dere tar turen til vårt kjære kurs og årsmøte som i år vil finne sted 11. og 12. februar på Quality hotel Klubben i Tønsberg.