Sommeren er her og med den er det på tide med å gjøre opp en liten status over arbeidet og forsøke å myse litt inn i fremtiden.

Lønnsoppgjøret 2010

Lønnsoppgjøret kom i havn etter megling. Resultatet er vel neppe noe å hoppe i taket for, men det var nok ikke annet å vente med tanke på den økonomiske situasjonen man befinner seg i. I tillegg til en liten generell lønnsøkning ble det som kjent satt av noe midler for å gjennomføre et lokalt lønnsoppgjør denne høsten. Dessverre er potten til lokalt oppgjør såpass liten at det nok ikke er plass til å innfri alle krav som måtte komme inn. Vi som skal forhandle for våre medlemmer kan love kun en ting, og det er at vi skal gjøre vår jobb så godt som mulig.

Vi har registrert at det er en del missnøye i forbindelse med lønn og lønnstillegg. Spesielt er dette merkbart på utsiden av Oslo, hvor man den siste tiden har opplevd at det strøs ut blant annet B-tillegg over en lav sko til gud og hvermann. Dette oppleves som problematisk og man begynner å ane konturen av et bemanningsproblem for togledere også utenfor Oslo. Det er ikke bare problematisk at lønnsforskjellen mellog togleder og togekspeditør er i ferd med å utviskes, det er også uakseptabelt at en togleders kompetanse ikke verdsettes på en tilfredstillende måte.

I forbindelse med utarbeidelse av krav til lokalt oppgjør er vi veldig avhengig av innspill fra medlemmene. Vi oppfordrer derfor alle til å sende sin tillitsvalgt en e-post med innspill til hvordan og hva man mener bør prioriteres ved høstens oppgjør. om man ønsker er det selvsagt også mulig å sende dette til foreningens leder på e-post: post@togleder.no.

Regelverket

Revisjonen av "Trafikkregler for Jernbaneverkets nett" er i disse dager ut på høring. Kommentarer og innspill må være sendt foreningen senest inne mandag 23. august 2010. Dette for at vi skal få sammenfattet tilbakemeldingene og sendt disse til Jernbaneverket innen 1.september.
Dokumentene i forbindelse med høringen er oversendt de tillitsvalgte og kan fås av disse. Vi håper at så mange som mulig tar seg tid til å kikke på dokumentene og komme med innspill, enten via sine tillitsvalgt lokalt eller direkte til leder på Post@togleder.no.

Nettsidene

Nettsidene våre begynner sakte men sikkert å ta form. Dessverre har vi opplevd noen innkjøringsproblemer. Særlig i forbindelse med forum og utsendelse av brukernavn. Her var det noen av dere som å opplevde å få fylt opp innboksen med en rekke like e-poster. Dette skyldtes en feil hos vår leverandør og vi beklager den ulempen dette medførte.

Hendelseslogg

Endelig er det kommet oppdateringer somer av noen nytte. Blant annet er det gjort noe enklere å loggføre nye hendelser ettersom man er blitt gitt såkalte "roller" i systemet. Fortsatt er utfasing av banemeldingssentral ikke fullt ut gjennomført og det foregår en diskusjon om hvordan dette skal løses. Særlig for Tss Oslo kan dette bli en utfordring med tanke på det store antall meldinger som skal registreres.
Det er også til en viss grad interessant å registrere at miljøer som var sterke pådrivere for innføring av Hendelseslogg, fortsatt ikke har tatt systemet i bruk.

Til slutt ønsker jeg dere alle en riktig god sommer og håper den blir minst like varm og god som den forrige..