Følg oss på sosiale medier

Nyheter fra togleder.no

Høstkurs og konferanse 2021

juni 8th, 2021|Kommentarer er skrudd av for Høstkurs og konferanse 2021

Koronapandemien er så smått på hell. Tallene for nye smittede og sykehusinnleggelser går nedover, mens antallet vaksinerte går motsatt vei.

Ny nestleder i Norsk toglederforening

mars 17th, 2021|Kommentarer er skrudd av for Ny nestleder i Norsk toglederforening

Onsdag 17. mars klokken 14:30 ble det gjennomført digitalt årsmøte i Norsk toglederforening. Ordinært på valg var da styreposisjonene leder og

Årsmøte 2021 blir digitalt

januar 23rd, 2021|Kommentarer er skrudd av for Årsmøte 2021 blir digitalt

Alle medlemmer i Norsk toglederforening vil i dag motta innkalling til årsmøte 2021 per epost. For sikkerhets skyld publiserer vi

Få siste nytt fra togleder.no på e-post

Få siste nytt fra togleder.no på e-post

MED FOKUS PÅ FAG OG SIKKERHET

Sikkerhetskomiteen

Norsk toglederforenings sikkerhetskomite behandler saker som vedrører sikkerhetsmessige spørsmål og representerer foreningen i sikkerhetsarbeidet.

Nyhetsarkiv

Hva gjør en togleder?

Trafikkstyring

Operativ trafikkplanlegging og trafikkstyring (dispatcher)

Operativ trafikkstyring (dispatcher)

Å operativt planlegge, overvåke, lede og styre togtrafikken er en av togleders viktigste arbeidsoppgaver. En operativ togleder har ansvar for å avvikle togtrafikken innenfor et geografisk avgrenset område. Avhengig av hvilke baner man har ansvar for kan dette være en særdeles hektisk og krevende jobb, hvor den enkelte togleder gjennom erfaringsbaserte helhetsvurderinger må sørge for å flette togtrafikken sammen med så lite forsinkelser som mulig. En vesentlig del av trafikkstyringen handler også om å tilrettelegge for planlagt og ikke-planlagt vedlikeholdsarbeid i sporet i tiden mellom togene.

Trafikkavviklingen planlegges fortløpende av togleder ved at alle endringer noteres med utviskbar penn på et forhåndsprodusert grafisk ruteblad (dagsgraf).

Signalanlegg

Betjene signalanlegg og sikringsanlegg (signaller)

Betjene signalanlegg (signaller)

Jernbanetrafikken i Norge fjernstyres av togleder ved hjelp av signalanlegg på stasjonene og langs sporet. Disse anleggene fungerer som logiske tilstandsmaskiner som sørger for at ingen tog får kjørsignal med mindre alle sikkerhetskriterier er oppfylt. På store og komplekse stasjoner kreves høy grad av lokalkunnskap om anleggene for å avvikle trafikken på en sikker og effektiv måte. Når signalanleggene av ulike årsaker ikke virker (signalfeil) er det togleders ekspertise og inngående kjennskap til anlegget som sørger for at sikkerhetskriteriene oppfylles før togene får manuell tillatelse til å kjøre videre.

I mange land utøves rollene Dispatcher og Signaller av ulike faggrupper. I Norge derimot er det togleder som innehar begge rollene. Dette er svært effektiv ettersom kunnskap og forståelse om signalanleggene har stor betydning for kvaliteten på trafikkplanleggingen.

Beredskap

Avverge ulykker og håndtere oppståtte ulykker

Sikkerhet og beredskap

Jernbanen er et svært sikkert transportsystem – men samtidig eksisterer det i systemet et potensiale for katastrofale ulykker. Derfor gjennomgår toglederne årlige beredskapsøvelser for å kunne håndtere slike hendelser dersom de skulle oppstå. Togleder trener også på andre sikkerhetstiltak, slik som presis kommunikasjon og det å agere riktig og raskt for å avverge ulykker før de oppstår. Dette kan eksempelvis dreie seg om å beordre enkelte tog til å stanse eller endre kjøreretning for å raskt komme seg ut av farlige områder.

For Norsk toglederforening utgjør sikkerhet en vesentlig del av kjernen i vår virksomhet. Togledere vil alltid være involvert, enten direkte eller indirekte, ved ulykker på jernbanen. Det er derfor helt avgjørende for oss at vår arbeidsgiver tar sikkerhet på alvor og til enhver tid jobber systematisk for å bedre sikkerheten på jernbanen.

Infrastrukturfeil

Håndtering og utbedring av feil i infrastrukturen

Feil i infrastruktur og signalanlegg

Den norske jernbanen er i all hovedsak svært gammel og utslitt. Dette medfører at det relativt hyppig oppstår feil som både stanser og forsinker togtrafikken. I de tilfellene hvor tekniske anlegg ikke virker eller det ikke er forsvarlig å bruke infrastrukturen som normalt, er det togleder som sørger for at det ofte likevel kan kjøres tog – da gjerne med redusert hastighet. Dette kan f.eks. innebære at togleder iverksetter en rekke manuelle sikkerhetstiltak, og igjennom muntlig kommunikasjon med lokførerne gir togene tillatelse til å kjøre videre i redusert hastighet.

Det er også togleder som samtidig kaller ut nødvendig vedlikeholdspersonell og gir disse tilgang til sporet for å utbedre feilene slik at togtrafikken raskest mulig kan normaliseres.

Å operativt planlegge, overvåke, lede og styre togtrafikken er en av togleders viktigste arbeidsoppgaver. En operativ togleder har ansvar for å avvikle togtrafikken innenfor et geografisk avgrenset område. Avhengig av hvilke baner man har ansvar for kan dette være en særdeles hektisk og krevende jobb, hvor den enkelte togleder gjennom erfaringsbaserte helhetsvurderinger må sørge for å flette togtrafikken sammen med så lite forsinkelser som mulig. En vesentlig del av trafikkstyringen handler også om å tilrettelegge for planlagt og ikke-planlagt vedlikeholdsarbeid i sporet i tiden mellom togene.

Trafikkavviklingen planlegges fortløpende av togleder ved at alle endringer noteres med utviskbar penn på et forhåndsprodusert grafisk ruteblad (dagsgraf).

Jernbanetrafikken i Norge fjernstyres av togleder ved hjelp av signalanlegg på stasjonene og langs sporet. Disse anleggene fungerer som logiske tilstandsmaskiner som sørger for at ingen tog får kjørsignal med mindre alle sikkerhetskriterier er oppfylt. På store og komplekse stasjoner kreves høy grad av lokalkunnskap om anleggene for å avvikle trafikken på en sikker og effektiv måte. Når signalanleggene av ulike årsaker ikke virker (signalfeil) er det togleders ekspertise og inngående kjennskap til anlegget som sørger for at sikkerhetskriteriene oppfylles før togene får manuell tillatelse til å kjøre videre.

I mange land utøves rollene Dispatcher og Signaller av ulike faggrupper. I Norge derimot er det togleder som innehar begge rollene. Dette er svært effektiv ettersom kunnskap og forståelse om signalanleggene har stor betydning for kvaliteten på trafikkplanleggingen.

Jernbanen er et svært sikkert transportsystem – men samtidig eksisterer det i systemet et potensiale for katastrofale ulykker. Togledere gjennomgår derfor årlige beredskapsøvelser for å kunne håndtere slike hendelser dersom de skulle oppstå. Togleder trener også på andre sikkerhetstiltak, slik som presis kommunikasjon og det å agere riktig og raskt for å avverge ulykker før de oppstår. Dette kan eksempelvis dreie seg om å beordre enkelte tog til å stanse eller endre kjøreretning for å raskt komme seg ut av farlige områder.

For Norsk toglederforening utgjør sikkerhet en vesentlig del av kjernen i vår virksomhet. Togledere vil alltid være involvert, enten direkte eller indirekte, ved ulykker på jernbanen. Det er derfor helt avgjørende for oss at vår arbeidsgiver tar sikkerhet på alvor og til enhver tid jobber systematisk for å bedre sikkerheten på jernbanen.

Den norske jernbanen er i all hovedsak svært gammel og utslitt. Dette medfører at det relativt hyppig oppstår feil som både stanser og forsinker togtrafikken. I de tilfellene hvor tekniske anlegg ikke virker eller det ikke er forsvarlig å bruke infrastrukturen som normalt, er det togleder som sørger for at det ofte likevel kan kjøres tog – da gjerne med redusert hastighet. Dette kan f.eks. innebære at togleder iverksetter en rekke manuelle sikkerhetstiltak, og igjennom muntlig kommunikasjon med lokførerne gir togene tillatelse til å kjøre videre i redusert hastighet.

Det er også togleder som samtidig kaller ut nødvendig vedlikeholdspersonell og gir disse tilgang til sporet for å utbedre feilene slik at togtrafikken raskest mulig kan normaliseres.

Mer om togleder-foreningen

Mer om toglederforeningen