Etter mange hendvendelser angående endringene i TJN, har vi nå tatt et stort skritt i riktig retning.

Vi har i lang tid sendt hendvendelser til Jernbanverket om de mange endringene som er gjort i TJN. I den forbindelse har vi spesielt etterspurt endringsanalyser med fareidentifisering og risikoanalyser. Vi synes det er essensielt at en regelendring ikke svekker sikkerhetsnivået på regelverket.

Det er gledelig å si at vi nå har blitt tatt til følge. Vi skal delta på analysemøter om noen av de viktigste endringene som er gjort i kapittel 8 som omhandler arbeider i og ved spor. Dette er et stort skritt i riktig retning, og vi nærmer oss nå det vi ønsker oss; En god, presis og sikker prosess for endring av regelverk.

Vi har også etterspurt det samme i endringer av styringsdokumenter, og også her har vi fått gjennomslag, og blitt innkalt til analysemøte i første omgang om STY-3928 som omhandler arbeider i særskilte brannobjekter. Dette dokumentet ble revidert tidlig i 2010, for så at hele revisjonen ble kanselert. Dette ble begrunnet med at endringene forårsaket problemer med arbeidene som foregår i Oslo-området.

Dette er en stor og viktig sak for oss i NTF, og vi ser med glede på at foreningens slagkraft også i sikkerhetsmessige saker blir stadig sterkere.