Sikkerhetskomiteen har ansvar for det daglige fag- og sikkerhetsarbeidet i Norsk toglederforening. Komiteen deltar i sikkerhets- og risikoanlyser, og de besvarer alle høringer og henvendelser som faller inn under ansvarsområdet. Mens komiteens leder velges av årsmøtet for faste perioder på to år, blir de øvrige medlemmene utpekt fortløpende av styret etter innstilling fra komitelederen. Sammensetningen av medlemmer i sikkerhetskomiteen er basert på en kombinasjon av interesse og ønsker hos aktuelle medlemmer, samt kompetansebehovet innad i komiteen.

Et rutinert medlem takker av

Bakgrunnen for endringene som skjer nå skyldes blant annet at mangeårig medlem i sikkerhetskomiteen, Øystein Bergseng, har valgt å takke av etter lang og tro tjeneste. Øystein har i sin tid bidratt med verdifull kompetanse og godt humør, og han har gjort seg særlig bemerket for sitt engasjement rundt tverrfaglig samarbeid og forbrødring på jernbanen (som du f.eks. kan lese mer om her). Selv om Bergseng med dette takker av i sikkerhetskomiteen, så vil han fortsette å bidra som medhjelper på sosiale medier, med hovedansvar for vår instagram-konto.

Kompetente erstattere

Med et medlem på vei ut av komiteen har foreningen jobbet med å sondere etter mulige erstattere. Vi har i denne prosessen hatt fokus på medlemmer som gjennom sin erfaring, bakgrunn og kunnskap bidrar til å utfylle sikkerhetskomiteen på en god måte. Særlig viktig har det vært for oss å styrke komiteens samlede ERTMS-kompetanse. Det er derfor med stor glede vi kan meddele at Tormod Aasheim og Tale Fjeldstad Frostrud, begge togledere fra TSS Oslo, i styremøte den 24. november ble utpekt til medlemmer i sikkerhetskomiteen. Tormod og Tale har begge bred og variert bakgrunn, blant annet som faglærere på Jernbaneskolen. Vi er stolt over å tiltrekke oss så kompetente medlemmer til frivillig arbeid for fellesskapets beste.

Viktig og verdifullt arbeid

Til sist vil jeg avslutte med en liten hyllest: Hvert år legges det ned en imponerende innsats fra sikkerhetskomiteens leder og medlemmer. Arbeidet de gjør får relativt liten oppmerksomhet, men de gjør utvilsomt en veldig viktig og verdifull jobb. Ikke bare for oss som fagforening, men også for arbeidsgiver – og dermed jernbanen som helhet. For å synliggjøre dette arbeidet på en bedre måte i fremtiden, vil vi derfor om kort tid etablere et arkiv her på hjemmesidene våre – med full tilgang til komiteens høringssvar og uttalelser. Vi håper dette også vil bidra til større åpenhet rundt våre holdninger og prinsipper innen fag- og sikkerhetsspørsmål. Det blir gitt beskjed når dette er på plass.

Les mer

Vil du lese mer om sikkerhetskomiteen, eller bli bedre kjent med komiteens medlemmer? Ta en titt her: https://togleder.no/sikkerhetskomiteen/