Vi har i dag oversendt våre uttalelser i forbindelse med høringen til revisjon 2 av TJN

Etter lang tids jobbing ble endelig foreningens kommentarer til revisjon 2 av «Trafikkregler for Jernbaneverket Nett» ferdigstilt.

Det har vært bemerkelsesverdig lite innspill fra medlemmer i saken.
Derfor er det meste av jobben med å utarbeide vårt høringssvar blitt overlatt til nestleder i styret Daniel Halvorsen, varamedlem til styret Magne Arnesen og Tor Arne Dalbakk.

Vi takker for deres bidrag og ikke minst for tiden de har nedlagt i denne saken.

Høringsuttalelsen kan du lese her:10_0831 Høringsbrev_tjn rev2_2010