Norsk

togleder-

forening

Om oss:

Norsk toglederforening:

Hvem vi er - og hva vi står for!

Velkommen,

Og takk for at du tar deg tid til å bli litt bedre kjent med oss!

På denne siden vil vi fortelle litt om hvem vi er, vår historie og bakgrunn – og hva vi står for. Vi håper du syns innholdet er interessant, og du er selvfølgelig velkommen til å utforske hjemmesiden vår videre.

Er du togleder eller under utdanning til togleder? Da kan du bli medlem hos oss allerede i dag!

Hvem er Norsk
toglederforening?

Hvem er Norsk
togleder-
forening?

Vår historie
og bakgrunn

Vår historie
og bakgrunn

Begynnelsen

Norsk toglederforening ble stiftet den 16. januar 2002. Dette skjedde som en konsekvens av mangeårig nedprioritering av togleders lønns- og arbeidsvilkår, samt mangel på et selvstendig talerør i virksomheten. Toglederlønnen var elendig, sentralene var kraftig underbemannet, ledelsen «ga blaffen» og toglederne var knapt representert noe sted.

Den dag i dag, snart 20 år senere, er bildet et helt annet! Toglederforeningen organiserer det klare flertallet av togledere i Norge, vi får stadig bedre lønn, har gode arbeidsforhold – og ikke minst; vi er synlige og blir hørt i Bane NOR.

Visste du f.eks. at vi i perioden fra 2002 til 2022 har forhandlet opp minstelønn for togleder med over 92%? Det utgjør en økning på kr. 271.269,- på grunnlønnen alene!

En av våre viktigste jobber for fremtiden er derfor å sørge for at vi fortsetter å rekruttere nyutdannede togledere, slik at vi som yrkesgruppe kan fortsette den gode utviklingen!

Delta

Norsk toglederforening ble i 2016 medlem i Delta – det største forbundet i YS med over 90.000 medlemmer. Delta er et moderne og slagkraftig forbund, som bistår oss ved behov med advokattjenester, kurs, rådgivning, meklingsbistand – og en rekke andre forhold.

I Bane NOR finnes det to andre Delta-foreninger i tillegg til toglederforeningen: Signal- og teleteknikernes forening og Delta Jernbane. I Bane NOR samarbeider Delta-foreningene, og utgjør Delta Fellesrådet – som utøver forhandlingsretten overfor arbeidsgiver. Det betyr at når en tillitsvalgt fra Norsk toglederforening møter arbeidsgiver, så møter vedkommende primært som Delta-tillitsvalgt.

Alle medlemmer i Norsk toglederforening får også et personlig medlemskap i Delta helt uten ekstra kostnad!

Fremtiden

Toglederne står for øyeblikket på terskelen til en teknologisk omstilling som mangler sidestykke i jernbanens historie. Antallet togledersentraler i Norge ble i 2020 halvert for å tilrettelegge innføringen av et nytt system for fjernstyring av tog – og i skrivende stund er dette systemet under utvikling, samtidig som landets jernbanestrekninger klargjøres for ERTMS.

Det er helt avgjørende for toglederne – og Bane NOR – at vi i disse tider er sterkt representert i alle relevante fora. Historien har vist oss at innføring av ny teknologi på jernbanen sjelden skjer på sluttbrukerens premisser – men i dette tilfellet er det en av Bane NORs viktigste kjerneleveranser (og sluttprodukt) som står på spill. Da er det vår plikt som yrkesgruppe å stille opp.

Norsk toglederforening er en garantist for togledernes nærvær der beslutninger tas!

Hva vi tror på og hva vi står for

Hva vi tror på
og hva vi står for

Vi ser muligheter!

– Fremfor å fokusere på det negative.

Vi tror på oss selv!

– Og snakker ikke ned andre fag eller fagforeninger.

Vi ønsker samhold!

– Det gir økt livskvalitet og trivsel på jobb!

Vi er stolt av yrket vårt!

– Derfor finnes Norsk toglederforening!

Spennende fremtid!

Følg oss på sosiale medier

Norsk toglederforening er aktiv på flere elektroniske plattformer. Følg oss gjerne der for å se den spennende teknologiske utviklingen fra togleders perspektiv – i tillegg til interessante hverdagsbilder fra innsiden av togledersentralene.

Ta del i vårt
fellesskap!

Er du togleder? Har du toglederkompetanse? Eller er i utdanning til togleder?

Da vil vi veldig gjerne ha deg som medlem!

Det er summen av oss som gir styrke og innflytelse. Med deg på laget, kan vi fortsette å jobbe hver dag for å sikre fremtiden til toglederyrket!

Fyll ut skjemaet og bli en del av vårt fellesskap allerede i dag!

Fyll ut skjemaet og bli en del av vårt fellesskap allerede i dag!