Styret i Norsk toglederforening

Styrevervene leder, nestleder, kasserer og leder av sikkerhetskomiteen velges av årsmøtet for perioder på 2 år.

De øvrige styremedlemmene velges som lokale plasstillitsvalgte gjennom årlige lokale valg.

Bård Johnsen

LEDER
Togleder
TSS Drammen

Sverre M. Sæle

NESTLEDER
Togleder
TSS Oslo

Kristin Sørløkken

LEDER SIKKERHETSKOMITEEN
Togleder
TSS Nord

Henning Helgesen

KASSERER
Togleder
TSS Nord

Trine Solskogen

STYREMEDLEM
Togleder
TSS Drammen

Tale Frostrud

STYREMEDLEM
Togleder
TSS Oslo

Eva Heggberget

STYREMEDLEM
Togleder
TSS Sør/vest

Marius Haugsdal

STYREMEDLEM
Togleder
TSS Nord