Styret i Norsk toglederforening

Styrevervene leder, nestleder, kasserer og leder av sikkerhetskomiteen velges av årsmøtet for perioder på 2 år.

De øvrige styremedlemmene velges som lokale plasstillitsvalgte gjennom årlige lokale valg.

Bård Johnsen

LEDER
Togleder
TSS Drammen

Fredrik Jacobsen

NESTLEDER
Taktisk ruteplanlegger
Ruteplan Oslo

Kristin Sørløkken

LEDER SIKKERHETSKOMITEEN
Togleder
TSS Nord

Henning Helgesen

KASSERER
Togleder
TSS Nord

Sverre M. Sæle

STYREMEDLEM
Togleder
TSS Oslo

Trine Solskogen

STYREMEDLEM
Togleder
TSS Drammen

Roger Venner

STYREMEDLEM
Togleder
TSS Nord

Eva Heggberget

STYREMEDLEM
Togleder
TSS Sør/vest