Styret i Norsk toglederforening

Styrevervene leder, nestleder, økonomiansvarlig og leder av sikkerhetskomiteen velges av årsmøtet for perioder på 2 år.

De øvrige styremedlemmene velges som lokale plasstillitsvalgte gjennom årlige lokale valg.

Bård Johnsen

LEDER
Togleder
TSS Drammen

Sverre M. Sæle

NESTLEDER
Togleder
TSS Oslo

Kristin Sørløkken

LEDER SIKKERHETSKOMITEEN
Togleder
TSS Nord

Henning Helgesen

ØKONOMIANSVARLIG
Togleder
TSS Nord

Jon Tufte Nedrestøl

STYREMEDLEM
Togleder
TSS Drammen

Tale Frostrud

STYREMEDLEM
Togleder
TSS Oslo

Leiv Kjartan Tvilde

STYREMEDLEM
Togleder
TSS Sør/vest

Marius Haugsdal

STYREMEDLEM
Togleder
TSS Nord