Styret i Norsk toglederforening består av leder, nestleder, kasserer og leder av sikkerhetskomiteen,
samt et styremedlem fra hver lokalavdeling.

 

Styreposisjonene leder, nestleder, kasserer og leder av sikkerhetskomiteen velges for perioder på 2 år av årsmøtet. De øvrige styremedlemmene fra lokalavdelingene velges som plasstillitsvalgte for ett år av gangen i valg gjennomført på lokalt nivå innen utgangen av januar hvert år.

Bård
Johnsen

LEDER

Togleder,
TSS Drammen

Fredrik
Jacobsen

NESTLEDER

Taktisk ruteplanlegger,
Ruteplan Oslo

Kristin
Sørløkken

LEDER AV SIKKERHETSKOMITEEN

Togleder,
TSS Nord

Henning
Helgesen

KASSERER

Togleder,
TSS Nord

Trine C.
Solskogen

STYREMEDLEM

Togleder,
TSS Drammen

Sverre M.
Sæle

STYREMEDLEM

Togleder,
TSS Oslo

Roger Venner

STYREMEDLEM

Togleder,
TSS Nord

Eva K.
Heggberget

STYREMEDLEM

Togleder,
TSS Sør/vest