Last ned

Særavtaler

Det finnes tre typer særavtaler (merk at enkelte avtaler kan være gyldige selv om utløpstiden er passert):

  • S1-avtaler er særavtaler med bestemt løpetid. Disse kan sies opp med minst en måneds varsel før utløpstid, med mindre annet er avtalt. Blir en avtale ikke sagt opp til utløpstid, løper den videre en måned av gangen, med samme oppsigelsesfrist.
  • S2-avtaler er særavtaler som det er bestemt eller forutsatt skal løpe inntil videre. Disse kan når som helst sies opp med en måneds varsel med mindre annet er avtalt.
  • S3-avtaler er særavtaler som det er avtalt eller forutsatt skal gjelde så lenge den overenskomst virksomheten er bundet av løper, gjelder videre for neste overenskomstperiode, dersom partene ved en overenskomstrevisjon ikke er blitt enige om at særavtalen skal falle bort eller endres.