2010

Medlemskurs og årsmøte

Det nærmer seg vårt årlig kurs og årsmøte som også i år arrangeres på Lillehammer Tradisjonen tro vil foreningen også i 2011 arrangere kurs for sine medlemmer. I 2010 ble kurset lagt i forbindelse med årsmøtet. Dette førte til en vesentlig høyere deltagelse på årsmøte, ikke minst fikk vi et breder sammensatt årsmøte med medlemmer

By |2013-04-19T20:26:38+02:00December 3rd, 2010|Categories: 2010, Arkiv|Tags: , |Comments Off on Medlemskurs og årsmøte

Lokalt lønnsoppgjør avsluttet

Oppgjøret avsluttet med lønnstrinn til alle, men reell lønnsvekst kun til noen. Årets lokale oppgjør er nå i havn. Det skal ikke legges skjul på at det har vært til dels hard tautrekking før vi kunne si oss fornøyd med resultatet. Som tidligere annonsert har det ikke vært mye penger å forhandle om, og som

By |2013-04-19T20:26:38+02:00November 1st, 2010|Categories: 2010, Arkiv|Tags: |Comments Off on Lokalt lønnsoppgjør avsluttet

Lokalt lønnsoppgjør

Noen tanker om lokalt oppgjør og lønnspolitikk i Trafikk og marked Det er med en forsiktig optimisme vi når går inn i de lokale lønnsforhandlingene, spesielt er det knyttet spenning til om hvorvidt arbeidsgiver har forstått hvor galt det er på vei lønnsmessig i divisjonen Trafikk og marked. Man blir jo noe undrende når man

By |2013-04-19T20:26:38+02:00October 8th, 2010|Categories: 2010, Arkiv|Tags: , |Comments Off on Lokalt lønnsoppgjør

Politiets pressemelding etter Sjursøyaulykka

Politiets pressemelding inneholder særlig et punkt som vi føler behov for å kommentere Som kjent har Statsadvokaten ilagt Jernbaneverket og CargoNet kraftige bøter etter den tragiske ulykka på Sjursøya i mars. I politiets pressemelding fremgår det at følgende fire alvorlige sikkerhetsbrudd er avdekket i tilknytningen til virksomheten på Alnabru: Manglende rutiner for å hindre missforståelser i den

By |2013-04-19T20:26:38+02:00September 17th, 2010|Categories: 2010, Arkiv|Tags: |Comments Off on Politiets pressemelding etter Sjursøyaulykka

Endelig gjennomslag for endringsanalyser

Etter mange hendvendelser angående endringene i TJN, har vi nå tatt et stort skritt i riktig retning. Vi har i lang tid sendt hendvendelser til Jernbanverket om de mange endringene som er gjort i TJN. I den forbindelse har vi spesielt etterspurt endringsanalyser med fareidentifisering og risikoanalyser. Vi synes det er essensielt at en regelendring

By |2013-04-19T20:26:38+02:00September 14th, 2010|Categories: 2010, Arkiv|Tags: , |Comments Off on Endelig gjennomslag for endringsanalyser

NTF oversender sitt svar på høringen til TJN

Vi har i dag oversendt våre uttalelser i forbindelse med høringen til revisjon 2 av TJN Etter lang tids jobbing ble endelig foreningens kommentarer til revisjon 2 av "Trafikkregler for Jernbaneverket Nett" ferdigstilt. Det har vært bemerkelsesverdig lite innspill fra medlemmer i saken. Derfor er det meste av jobben med å utarbeide vårt høringssvar blitt

By |2013-04-19T20:26:38+02:00September 1st, 2010|Categories: 2010, Arkiv|Tags: , |Comments Off on NTF oversender sitt svar på høringen til TJN

Fokus på manglende kontrollavspilling av lydbånd

NRK retter fokus mot manglende kontrollavspilling av togleders lydlogger På nettsidene til NRK kan vi i dag lese at Jernbaneverket har stanset avspilling av togleders lydlogg for kontroll av samtaledisplin. Årsaken til manglende kontrollavspilling er som kjent at det er gjort en vurdering av hvorvidt slik avspilling er forenlig med personvernhensynet til den/de det blir lyttet

By |2013-04-19T20:26:38+02:00July 28th, 2010|Categories: 2010, Arkiv|Tags: , |Comments Off on Fokus på manglende kontrollavspilling av lydbånd

Sommeren er her

Sommeren er her og med den er det på tide med å gjøre opp en liten status over arbeidet og forsøke å myse litt inn i fremtiden. Lønnsoppgjøret 2010 Lønnsoppgjøret kom i havn etter megling. Resultatet er vel neppe noe å hoppe i taket for, men det var nok ikke annet å vente med tanke på

By |2013-04-19T20:26:38+02:00June 22nd, 2010|Categories: 2010, Arkiv|Tags: , , , |Comments Off on Sommeren er her

Endringer på GSM-R terminalen

Etter at vi ved flere anledninger har bedt om enkelte endringer på Frequentis-terminalene, har vi omsider fått gjennomslag for noen av disse. Når det nå gjøres endringer på Frequentis GSM-R terminal,er det spesielt 2 endringer som er veldig gledelige for oss brukere: 1. Deaktivere PTT (Push-To-Talk) på håndsett. Denne knappen har vi måttet bruke under

By |2013-04-19T20:26:38+02:00June 6th, 2010|Categories: 2010, Arkiv|Tags: , |Comments Off on Endringer på GSM-R terminalen

Streik i staten avverget

Drøyt 11 timer på overtid fikk man omsider oppgjøret i statlig sektor i havn Hva er endret i den nye hovedtariffavtalen Med virkning fra 1. mai stiger lønningene i gjennomsnitt med 2,3%, dette vil si mellom kr 7.100.- og 21.000.-. Det er videre bestemt at det skal gjennomføres et justeringsoppgjør med virkningsdato 1. juli innenfor

By |2013-04-19T20:26:38+02:00May 27th, 2010|Categories: 2010, Arkiv|Tags: , |Comments Off on Streik i staten avverget

Vårt forbund

delta.no

Recent Tweets

Vær oppdatert på togleder.no

Legg inn din epostadresse for å motta alle oppdateringer fra togleder.no

Go to Top