Hovedmeny

Archive | Blogg

Gjensidige logo

Norges laveste fastrente for YS medlemmer

  Gjensidige Bank med nytt tilbud på fastrentelån Gjensidige Bank senker renten på boliglån med tre års fastrente til 3,1 prosent for YS medlemmer. Renten gjelder uavhengig av lånebeløp, og for lån innenfor 75 % av boligens verdi. -Så langt vi kjenner til er dette ikke bare Norges laveste fastrente. Det er den laveste boligrenten […]

Les mer
STAFO_logo

Grunnkurs i organisasjonskunnskap

  Til alle medlemmer i Norsk toglederforening Nå er det igjen mulighet til å melde seg på STAFOs grunnkurs i organisasjonskunnskap (modul 1). Kurset avholdes 24. til 26. september på Kielfergen Color Magic. Kurset er åpent for alle medlemmer, og alle kostnader knyttet til kurset dekkes av STAFO. Kurset gir en grunnleggende innføring i temaene: […]

Les mer
sommer 2014

Ukesinfo uke 27-2014

Kjære medlemmer Denne uka var siste ordinære foreningsuke før sommeren. De neste tre ukene skal jeg arbeide operativt på TSS Oslo, før det blir tre uker sommerferie fram til 18. august. Det skal gjennomføres en medarbeidertilfredshetsundersøkelse i Trafikk- og marked til høsten. Undersøkelsen er planlagt sendt ut 1. september. Slike undersøkelser genererer naturligvis enormt mye […]

Les mer
STAFO_logo

Kurs i konflikthåndtering

Til alle medlemmer STAFO arrangerer kurs i konflikthåndtering 3. og 4. mars 2014 på Quality Airport Hotel Gardermoen. Kurset er et todagerskurs med fokus på ferdigheter og praktiske øvelser i effektiv og empatisk kommunikasjon og konflikthåndtering. Kjell Ribert i Ribert Kultur og Kommunikasjon leder kurset i sin helhet. Kurset deles opp i teori/simulering og øvelser. Før kursstart […]

Les mer
STAFO_logo

Grunnkurs i organisasjonskunnskap

  Til alle medlemmer i Norsk toglederforening Nå er det igjen mulighet til å melde seg på STAFOs grunnkurs i organisasjonskunnskap (modul 1). Kurset avholdes 12. og 13. februar 2014 på Quality Hotel Olavsgaard på Skjetten ved Oslo. Kurset er åpent for alle medlemmer, og alle kostnader knyttet til kurset dekkes av STAFO. Kurset gir en […]

Les mer
JBV handlingsprogram

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2023

  Til alle medlemmer Jernbaneverkets handlingsprogram for NTP-planperioden 2014 – 2023 er nå lagt ut til høring. Norsk toglederforening vil bidra til høringen. Høringsutkastet til handlingsprogram kan du finne på Jernbaneverkets nettside. Handlingsprogrammet er en detaljering og konkretisering av hva og hvordan Jernbaneverket skal levere innenfor rammene av Nasjonal transportplan 2014-2023. Norsk toglederforening inviterer alle […]

Les mer
illustrasjon 3

Norsk jernbaneskole søker rådgiver simulator

  Kommentarer til stilling som rådgiver simulator ved Norsk jernbaneskole Det er utlyst stilling ved Norsk jernbaneskole som rådgiver simulator med søknadsfrist 20. oktober. Stillingen er bare utlyst internt i Jernbaneverket. Norsk toglederforening er fornøyd med at det nå skal tilsettes en person fast som skal ha hovedansvaret for å drifte togledersimulatoren. Men vi finner […]

Les mer
2013-06-19 12.59.47

Høringsuttalelse om framtidig trafikkstyringsfunksjon

  STAFO Fellesrådet v/JBV har inngitt sin høringsuttalelse med våre anbefalinger til rapporten om «Fremtidig struktur for trafikkstyringsfunksjonen». I arbeidet med høringsuttalelsen har naturligvis Norsk toglederforening vært en viktig bidragsyter. Vår vurdering er at det er for stor grad av usikkerhet knyttet til om den foreslåtte omorganiseringen til tre togledersentraler vil føre til reelle forbedringer. […]

Les mer
ntf_logo_årsmøte2008_3665x2771px_#FF9500

Kurs og årsmøte 2014

  Dato for kurs og årsmøte 2014 er fastsatt Nå er datoene for Norsk toglederforenings årlige kurs og årsmøte i 2014 klare. Vi arrangerer kurs den 5. og 6. februar på Rica Victoria Hotel Lillehammer. Selve årsmøtet blir 5. februar klokka 17. Sett allerede nå av disse datoene, slik at du kan delta på kurs […]

Les mer