framtidig trafikkstyring

Temakveld: togledelse

Togleder Øystein Bergseng demonstrerer bruk av togradio Onsdag 29. mars avholdt Lokomotivpersonalets forening Oslo temakveld for sine medlemmer. Temaet for kvelden var «togledelsen – et liv på jernbanen sett fra den andre enden av togradioen». Norsk toglederforening ble derfor invitert til å fortelle litt om toglederyrket og vår arbeidsdag. Undertegnede (Bård Johnsen) og

By |2017-04-03T13:30:56+02:00April 3rd, 2017|Categories: Nyheter|Tags: , , , , , , |Comments Off on Temakveld: togledelse

Overgangen til Bane NOR – bli med og utforme vår strategi for fremtiden

Et nytt år og en ny arbeidsgiver nærmer seg med stormskritt. I en overgangsordning er det sånn at vi beholder de individuelle rettighetene inntil nye avtaler er på plass. Arbeidet med å forhandle frem disse nye avtalene starter opp etter nyttår. Norsk toglederforening har i den anledning besluttet å sende ut en spørreundersøkelse til samtlige

By |2016-12-02T14:16:10+01:00December 2nd, 2016|Categories: 2016, Nyheter|Tags: , , , , , |Comments Off on Overgangen til Bane NOR – bli med og utforme vår strategi for fremtiden

Alene på jobb?

  Avklaring i forhold til størrelsesforhold og betjening på togledersentralen på Hamar Norsk toglederforening ønsker å korrigere en mulig misforståelse som følge av denne artikkelen i Hamar Arbeiderblad på søndag. Saken gjelder samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens svar på spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vedrørende flytting av arbeidsoppgavene fra Hamar til henholdsvis Trondheim og Oslo. Artikkelen

By |2016-02-23T10:57:22+01:00February 23rd, 2016|Categories: 2016, Arkiv, Nyheter|Tags: , |Comments Off on Alene på jobb?

Forhandlingene avsluttet

  Jernbaneverket trekker saken om reduksjon av antall trafikkstyringssentraler Etter å ha forhandlet siden 18. januar om ny organisering av trafikkstyringssentralene og ruteplanfunksjonen, ble det den 15. februar klart at partene stod for langt fra hverandre til at det var mulig å komme til enighet. Fagforeningene krevde derfor at det skulle gjennomføres megling etter reglene

By |2016-02-16T20:03:12+01:00February 16th, 2016|Categories: 2016, Arkiv, Nyheter|Tags: , , , , , , , , |Comments Off on Forhandlingene avsluttet

Bekymring for arbeidsplasser på Hamar

  Lokalpolitisk engasjement i "8 til 3"-saken Hamar Arbeiderblad skriver i dag at Jernbaneverket vil avvikle togledersentralene i Hamar, Drammen og andre steder slik at det til sammen bare blir 3 sentraler i Norge. Disse sentralene skal være Oslo, Trondheim og Bergen. Knut Røshol, vår lokale tillitsvalgte på Hamar er i den anledning intervjuet av

By |2016-02-09T11:38:03+01:00February 9th, 2016|Categories: 2016, Arkiv, Nyheter|Tags: , , |Comments Off on Bekymring for arbeidsplasser på Hamar

Forhandlinger på overtid

Pause i forhandlingene Forhandlingene om ny organisasjonsstruktur for trafikkstyringsentralene og rutekontorene var opprinnelig berammet å sluttføres senest 2. februar. Partene i forhandlingene  ble i dag enige om å fortsette forhandlingene den 15. februar.

By |2016-02-02T17:04:44+01:00February 2nd, 2016|Categories: 2016, Arkiv, Nyheter|Tags: |Comments Off on Forhandlinger på overtid

Forhandlingsstart om framtidig organisering av trafikkstyringssentralene

  Forhandlingene endelig i gang Mandag 18. januar starter forhandlingene om framtidig organisering av trafikkstyringssentralene. Vi ser fram til å  komme i gang, selv om vi vet at forhandlingene kommer til å bli svært krevende. Forhandlingsutvalget består av Øyvind Bottilsrud, Knut Røshol, Fredrik Smeby og Jens Heiberg.    

By |2016-01-18T11:57:05+01:00January 18th, 2016|Categories: 2016, Arkiv, Nyheter|Tags: , |Comments Off on Forhandlingsstart om framtidig organisering av trafikkstyringssentralene

Forhandlinger om ny organisasjonsstruktur for trafikkstyringssentralene og ruteplan

Trafikk og marked har framlagt sitt forslag til beslutning 4. januar var det endelig tid for å bli orientert om hvordan ledelsen ser for seg den framtidige strukturen for trafikkstyringssentralene og ruteplan samt elkraftstyringen og toginformasjon. Forslaget er av en slik karakter at det skal føres forhandlinger om alle sakens sider. Partene har som målsetning

By |2016-01-05T13:42:18+01:00January 5th, 2016|Categories: 2016, Arkiv, Nyheter|Tags: , |Comments Off on Forhandlinger om ny organisasjonsstruktur for trafikkstyringssentralene og ruteplan

Hva skjer med “8 til 3”?

Hvorfor tar det så lang tid å komme fram til en beslutning i "8 til 3"-prosjektet? Prosjektet og planene med å komme fram til en ny organisering av trafikkstyringen og trafikkstyringssentralene våre har nå pågått siden slutten av 2012. Detaljene i prosjektet har vi blant annet skrevet om her og her. Arbeidsgruppenes endelige rapport og

By |2015-11-24T07:19:52+01:00November 24th, 2015|Categories: 2015, Arkiv, Nyheter|Tags: , , , , , , , |Comments Off on Hva skjer med “8 til 3”?

Forventet anbefaling i “8 til 3”

  Arbeidsgruppenes anbefaling som forventet I dag er sluttrapporten fra arbeidsgruppene som har vurdert plassering og gjennomføringsplan for "8 til 3-prosjektet" offentliggjort. Det er ingen store overraskelser i rapporten. Arbeidsgruppene har basert sitt arbeid på den forrige rapporten fra 2013, som anbefalte at Jernbaneverket reduserer antall togledersentraler fra 8 til 3. Kort forklart skulle arbeidsgruppene

By |2015-05-13T12:44:35+02:00May 13th, 2015|Categories: 2015, Arkiv, Nyheter|Tags: , , , , , , , , |Comments Off on Forventet anbefaling i “8 til 3”

Vårt forbund

delta.no

Recent Tweets

Vær oppdatert på togleder.no

Legg inn din epostadresse for å motta alle oppdateringer fra togleder.no

Go to Top