Lokalpolitisk engasjement i «8 til 3»-saken

Hamar Arbeiderblad skriver i dag at Jernbaneverket vil avvikle togledersentralene i Hamar, Drammen og andre steder slik at det til sammen bare blir 3 sentraler i Norge. Disse sentralene skal være Oslo, Trondheim og Bergen. Knut Røshol, vår lokale tillitsvalgte på Hamar er i den anledning intervjuet av avisa. Røshol sier at togledersentralen på Hamar fungerer veldig godt, og at den tåler sammenligning med andre sentraler.

Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen uttaler at en investering på 600 millioner kroner til ny teknologi knyttet til togledelse, sikringssystem og fjernstyringssystemer må få konsekvenser. Det både kan og må gjøres endringer.

Denne nyheten har skapt bekymring hos lokalpolitikere på Hamar som frykter konsekvensene av at 30 statlige arbeidsplasser flyttes fra byen.

Saken viser at hvordan vi organiserer togledelsen i Norge ikke bare er et tema for Jernbaneverket. Lokale interesser har også rett til å bli hørt. Det er lang tradisjon i Norge for at distriktspolitiske hensyn veier tungt når det skal avgjøres hvordan statlige etater organiserer seg.

Vi sitter som kjent fremdeles i forhandlinger med Jernbaneverket om framtidig organisering og antallet togledersentraler. Av den grunn er det vanskelig å gå nærmere inn på alle problemstillingene denne saken reiser. Vår største bekymring er at det skal fattes en beslutning som ikke er basert på godt faglig grunnlag, og som derfor kan være skadelig for vår daglige drift og de tjenester vi leverer til togselskaper og kunder. Vi må ikke glemme at vi håndterer store menneskelige og materielle verdier hver eneste dag. Vi bør derfor tenke oss nøye om når vi beslutter ny organisering.