Avklaring i forhold til størrelsesforhold og betjening på togledersentralen på Hamar

Norsk toglederforening ønsker å korrigere en mulig misforståelse som følge av denne artikkelen i Hamar Arbeiderblad på søndag. Saken gjelder samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens svar på spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vedrørende flytting av arbeidsoppgavene fra Hamar til henholdsvis Trondheim og Oslo. Artikkelen kan skape et feilaktig inntrykk av at Hamar togledersentral har lav bemanning og bare er betjent av en person.

Hamar togledersentral er med 20 togledere per i dag landets 3. største sentral, etter Oslo med 83 togledere og Drammen med 21. Hamar togledersentral er ikke å betrakte som en «enpersonsbetjent» sentral. Sentralen er bemannet med 4 togledere på formiddag, 3 på ettermiddag og to på natt. I kortere lavtrafikkperioder på helg, er «annenperson» tilkallingsvakt. Dette har det imidlertid blitt jobbet med å endre på siden i sommer, ettersom enkelte nyervervelser på teknologifronten ikke har levd helt opp til forventningene, og dermed skaper behov for å være to personer på vakt også i disse kortere periodene.