150116164350-mtr-occ-02-super-169

Et nytt år og en ny arbeidsgiver nærmer seg med stormskritt. I en overgangsordning er det sånn at vi beholder de individuelle rettighetene inntil nye avtaler er på plass. Arbeidet med å forhandle frem disse nye avtalene starter opp etter nyttår. Norsk toglederforening har i den anledning besluttet å sende ut en spørreundersøkelse til samtlige yrkesaktive medlemmer, slik at vi underveis i forhandlingene best kan vite hva som bør prioriteres eller ikke.

Hovedtemaene i spørreundersøkelsen vil være arbeidsmiljø, arbeidstid, fag og – naturligvis – lønn. Besvarelsen vil skje anonymt. Ettersom vi er en relativt liten forening er det viktig at så mange som mulig tar seg tid til å besvare undersøkelsen. Antallet spørsmål blir ca. 35-40, og det vil ta ca. 10-15 minutter å besvare den. Ved enkelte anledninger vil det også være mulig å skrive i fritekst til styret i NTF hvis du har noen tanker om et bestemt tema, eller spørreundersøkelsen generelt.

Viktig at alle bidrar
Norsk toglederforenings målsetning med forhandlingene er å lande et avtaleverk for våre medlemmer som er bedre enn det eksisterende. Dette er en ambisiøs målsetning, og for å få det til vil det være avgjørende å få en god svarprosent på undersøkelsen. Ikke bare er det viktig for oss i styret å vite hva medlemmene ønsker og mener, men det er også viktig å ha dokumentasjon overfor arbeidsgiver dersom det er bred enighet om et bestemt tema (f.eks. særaldersgrense). Da har vi, for å si det enkelt, noe å slå i bordet med.

Snart ferdig
I skrivende stund jobber Delta med å overføre våre spørsmål til Questbacken. Så snart dette er ferdig, vil vi korrekturlese og teste den, før den sendes ut til alle sammen. Deretter følger 2-3 uker hvor vi samler inn svar. I denne perioden vil det være naturlig at det dukker opp en del spørsmål etc. vedrørende Questbacken. Da kan dere enten ta direkte kontakt med lokal tillitsvalgt på arbeidsplassen, eller eventuelt ringe eller sende mail til leder av sikkerhetskomiteen, Bård Johnsen (bard@togleder.no), som har ansvar for oppfølging av spørreundersøkelsen.