Forhandlingene endelig i gang

Mandag 18. januar starter forhandlingene om framtidig organisering av trafikkstyringssentralene. Vi ser fram til å  komme i gang, selv om vi vet at forhandlingene kommer til å bli svært krevende.

Forhandlingsutvalget består av Øyvind Bottilsrud, Knut Røshol, Fredrik Smeby og Jens Heiberg.

forhandlingsutvalget