særavtaler

Arbeidstid til besvær

Norsk toglederforening har gjennomført en spørreundersøkelse blant egne medlemmer. Undersøkelsen ble avsluttet i januar 2017, med en svarprosent på 87%. Togleder har en sentral og avgjørende rolle i jernbanedriften. Resultatene fra undersøkelsen er derfor relevant for alle involverte i jernbanesektoren, og samfunnet for øvrig. Kort oppsummert viser resultatene at togleders arbeidssituasjon er under press, og

Av |2017-06-14T13:00:01+02:00juni 14th, 2017|Kategorier: 2017, Arkiv, Nyheter|Stikkord: , , , , |Kommentarer er skrudd av for Arbeidstid til besvær

Fantastisk respons på spørreundersøkelsen

Norsk toglederforenings spørreundersøkelse ble i går (onsdag 14. desember) sendt ut til alle yrkesaktive medlemmer av foreningen. Responsen i etterkant har vært enestående. Etter kun 24 timer har allerede over halvparten av respondentene svart på undersøkelsen! Det er imponerende, og det vitner om en faggruppe som ikke nøyer seg med å være passive tilskuere til

Av |2016-12-15T17:31:52+01:00desember 15th, 2016|Kategorier: Nyheter|Stikkord: , , , , , |Kommentarer er skrudd av for Fantastisk respons på spørreundersøkelsen

Overgangen til Bane NOR – bli med og utforme vår strategi for fremtiden

Et nytt år og en ny arbeidsgiver nærmer seg med stormskritt. I en overgangsordning er det sånn at vi beholder de individuelle rettighetene inntil nye avtaler er på plass. Arbeidet med å forhandle frem disse nye avtalene starter opp etter nyttår. Norsk toglederforening har i den anledning besluttet å sende ut en spørreundersøkelse til samtlige

Av |2016-12-02T14:16:10+01:00desember 2nd, 2016|Kategorier: 2016, Nyheter|Stikkord: , , , , , |Kommentarer er skrudd av for Overgangen til Bane NOR – bli med og utforme vår strategi for fremtiden

Fra Jernbaneverket til Bane NOR

Hva betyr overgangen fra Jernbaneverket til Bane NOR for meg? Vi er blitt utfordret på å forsøke å si noe om hva overgangen fra Jernbaneverket til Bane NOR vil bety for det enkelte medlem. Det er ikke enkelt, og særlig ikke på lengre sikt. Men det vi kan si noe om er hvilke endringer som

Av |2016-09-09T12:39:40+02:00september 9th, 2016|Kategorier: 2016, Arkiv, Nyheter|Stikkord: , , , , , |Kommentarer er skrudd av for Fra Jernbaneverket til Bane NOR

Nattarbeid og overtid

  Avklaring om nattarbeid og overtid Spørsmålet om hvor mange netter en ansatt i Jernbaneverket kan jobbe har aktualisert seg den siste tiden. På flere arbeidsplasser har det utviklet seg en praksis som ikke er i samsvar med reglene i særavtalen om arbeidstid. Vi har derfor drøftet forståelsen av avtalen med arbeidsgiver og kommet til

Av |2015-12-09T12:28:15+01:00desember 9th, 2015|Kategorier: 2015, Arkiv, Nyheter|Stikkord: , , |Kommentarer er skrudd av for Nattarbeid og overtid

Jernbaneverkets særavtaler – del 1 – Særavtalen om arbeidstid

  Særavtalen om arbeidstid kan du laste ned her [button link="http://togleder.no/wp-content/uploads/2014/04/14_0409-01-Særavtale-om-arbeidstid.pdf" style="info" color="green" window="yes"]Særavtale 01[/button] Avtalen gjelder fra 1.4.2014 til 31.3.2015. Det skal nedsettes en partssammensatt gruppe som skal utrede en framtidig avtale om arbeidstid.   Norsk toglederforenings kommentarer til avtalen: Kapittel 1 - Hensikt Det viktige her er å merke seg at de lokale parter

Av |2014-04-15T13:22:54+02:00april 15th, 2014|Kategorier: 2014, Arkiv, Nyheter|Stikkord: , , |Kommentarer er skrudd av for Jernbaneverkets særavtaler – del 1 – Særavtalen om arbeidstid

Jernbaneverkets særavtaler – oversikt

  Særavtalene på en, to, tre. Fra 1. april 2014 gjelder det "nye" særavtaler i Jernbaneverket. Jeg skriver "nye" fordi det i realiteten er svært få endringer i det materielle innholdet i avtalene, men dette gir likevel en god anledning til å gå gjennom de viktigste særavtalene og noen sentrale bestemmelser i disse. I denne

Av |2014-04-09T14:16:08+02:00april 10th, 2014|Kategorier: 2014, Arkiv|Stikkord: , |Kommentarer er skrudd av for Jernbaneverkets særavtaler – oversikt

Særavtaler sagt opp

  Jernbaneverket sier opp samtlige særavtaler Det har i noen tid pågått et arbeid der partene har forsøkt å komme til enighet om endringer i særavtalene, inkludert særavtalen om arbeidstid. Planen var å sluttføre dette arbeidet innen 30. september, slik at de særavtaler som skulle opphøre kunne sies opp til bortfall med virkning fra 1.1.2014.

Av |2013-09-20T17:30:28+02:00september 20th, 2013|Kategorier: 2013, Arkiv, Nyheter|Stikkord: , |Kommentarer er skrudd av for Særavtaler sagt opp

Avtaler – er de verdt papiret de er skrevet på?

Hvem skal fortolke særavtalene våre? Etter en årrekke som tillitsvalgt har jeg utallige ganger vært med på å underskrive avtaler/protokoller/særavtaler (heretter: avtaler) sammen med arbeidsgiverrepresentanter i Jernbaneverket. Dette har vært avtaler som man etter forhandlinger er kommet fram til, og som man ved undertegnelse har vært skjønt enige om hvordan skulle forstås og etterleves. Man

Av |2013-07-19T12:57:35+02:00juli 19th, 2013|Kategorier: 2013, Arkiv, Nyheter|Stikkord: , |Kommentarer er skrudd av for Avtaler – er de verdt papiret de er skrevet på?

Vårt forbund

delta.no

Recent Tweets

Vær oppdatert på togleder.no

Legg inn din epostadresse for å motta alle oppdateringer fra togleder.no

Gå til toppen