Togleder Øystein Bergseng demonstrerer bruk av togradio

Onsdag 29. mars avholdt Lokomotivpersonalets forening Oslo temakveld for sine medlemmer. Temaet for kvelden var «togledelsen – et liv på jernbanen sett fra den andre enden av togradioen». Norsk toglederforening ble derfor invitert til å fortelle litt om toglederyrket og vår arbeidsdag. Undertegnede (Bård Johnsen) og Øystein Bergseng (dedikert medlem av sikkerhetskomiteen) takket ja til å utarbeide og fremføre en presentasjon i den anledning. Hovedinnholdet i presentasjonen var følgende temaer:

  • Inndelingen av trafikkområdene og sentralene
  • Hvordan bli togleder
  • Togleders gjøremål
  • En innføring i dagsgrafen
  • Operatørplassene
  • Automatikk
  • Togleder som barriere
  • Våre gjøremål ved telefonkjøring
  • Togleders bruk av togradio og nødanrop

Som følge av et ekstremt tilfelle av herreinfluensa fikk dessverre ikke undertegnede mulighet til å bidra ved selve presentasjonen. Øystein var i utgangspunktet litt skeptisk til å møte opp alene og ubevæpnet foran en haug med blodtørstige lokførere, men han trosset frykten og stilte opp. Der ble han møtt av ca. 20 engasjerte lokførere fra NSB, Cargonet og Bane NOR, og det ble servert både pizza og sukkerholdig leskedrikk. Det ble en veldig hyggelig kveld med mye god dialog rundt bordet, og det ble stilt mange interessante spørsmål om hvorfor vi gjør som vi gjør i gitte situasjoner. Det kom også mange gode innspill på ting som kan gjøres annerledes, sett fra førers ståsted. Mange spørsmål og kommentar var rettet mot andre TSSer enn Oslo, og Øystein kunne naturligvis ikke svare på dette. Det var derfor stor enighet om at vi som foreninger holder kontakten fremover, og ser om et lignende opplegg lar seg gjøre i framtiden – da med innslag også fra Drammen og Hamar.

Etter møtet var alle parter enige om at dette hadde vært lærerikt, og at det var fint at vi kunne møtes på denne måten og få litt innblikk i hverandres hverdag. Norsk toglederforening er svært positive til erfaringsutveksling og dialog på tvers av faggruppene på jernbanen, og vi setter stor pris på at lokførere og andre ønsker å bidra til dette.