Pause i forhandlingene

Forhandlingene om ny organisasjonsstruktur for trafikkstyringsentralene og rutekontorene var opprinnelig berammet å sluttføres senest 2. februar.

Partene i forhandlingene  ble i dag enige om å fortsette forhandlingene den 15. februar.