Østfoldbanen 12. juni:

Sist onsdag skjedde det igjen: Full stans i togtrafikken på Østfoldbanen. Først oppstod det kraftig røykutvikling i et togsett på Ljan stasjon. Like etterpå var det en rødlyspassering på Holmlia stasjon (Hauketo). Resultatet ble at at Østfoldbanen ble stengt i begge hovedspor mellom Bekkelaget og Kolbotn. I etterkant av denne hendelsen er det fremkommet en del påstander i en artikkel i Aftenposten som ikke medfører riktighet. Vi vil derfor fortelle hva som egentlig skjedde denne ettermiddagen. Vi vil naturligvis ikke gjengi tognummer, navn eller annet som kan identifisere de involverte.

Signalet faller i stopp foran toget

Det var dette signalet som falt i stopp foran toget

Vi skal konsentrere oss om hva som skjedde ved Hauketo. Etter at brannvesenet hadde vært på Ljan og slukket brannen i togsettet der, iverksetter togleder enkeltsporet drift mellom Bekkelaget og Holmlia. I det et lokaltog på vei mot Ski, som kjører venstre spor fra Ljan mot Holmlia, nærmer seg innkjørsignal UA Holmlia, faller signalet plutselig i stopp foran toget. Føreren av toget klarer dermed ikke å stoppe foran det røde signalet. Toget stopper etter å ha passert signalet med omlag en vognlengde. På togledersentralen utløses alarmen som indikerer at et tog har kjørt på rødt, og togleder ser at toget har kjørt forbi signalet.

Ettersom togleder på dette tidspunkt ikke har noen indikeringer på at signalet har vært grønt, eller falt i stopp like foran toget, kontakter togleder rutinemessig togselskapet for å innhente tillatelse til at toget kan kjøre inn til plattformen ved Hauketo. Denne plattformen ligger rett etter innkjørsignal UA Holmlia. I følge regelverket skal togselskapet (i dette tilfellet NSB) gi tillatelse til at tog kan kjøre videre etter å ha kjørt på rødt lys.

NSB bestemmer at toget ikke skal kjøre videre

NSB gir da togleder beskjed om at toget ikke skal flyttes. Det er ikke togleder som tar avgjørelsen om at toget ikke kan kjøre inn til Hauketo. Togleder vurderer det som risikofritt å kjøre toget noen meter inn til plattform, slik at toget kan slippe av de reisende mens det avklares nærmere hva som har skjedd. Men det er altså NSB selv som nekter toget å kjøre fram til Hauketo, slik de har all rett til.

Det er umulig å iverksette enkeltsporet drift
Ljan-Holmlia

Fra togleders skjerm over strekningen. Toget på Ljan stod ved signal L623 og sperret derfor sporet mellom Ljan og Holmlia. Signal UA731 er i det andre sporet ved Hauketo holdeplass.

Uansett om toget hadde kjørt inn til Hauketo eller ikke, er det nå umulig å fortsette å kjøre tog mellom Kolbotn og Bekkelaget. Østfoldbanen er stengt ettersom ett togsett sperrer det ene sporet ved Ljan, og et annet det andre sporet ved Holmlia. Togleder kan ikke lenger avvikle noen trafikk på strekningen. Begge spor er sperret av tog som ikke kan kjøre videre. For å løse opp i situasjonen, må togsettet som sperrer sporet ved Hauketo i det minste kjøres videre til plattform på Holmlia, slik at det kan iverksettes enkeltsporet drift mellom Bekkelaget og Kolbotn. Det kommer naturligvis ikke på tale all den tid NSB nekter å flytte togsettet.

Norsk toglederforening mener
[quote style=»boxed» float=»right»]Det er ikke togleder som tar avgjørelsen om at toget ikke kan kjøre inn til Hauketo[/quote]Norsk toglederforening finner det underlig at NSB velger å påstå at «Litt fleksibilitet fra Jernbaneverkets side hadde hjulpet veldig», ettersom det var NSB selv som valgte å holde de reisende ombord i toget 20 meter fra Hauketo. Vi finner det videre underlig at det påstås at ved å la toget kjøre inn til Hauketo hadde togleder kunnet kjørt enkeltsporet drift. Ingen av disse påstandene stemmer.

Norsk toglederforening vil ikke spekulere i årsaken til at NSB kommer med usannheter om det som skjedde ved Hauketo. Vi kan bare konstatere at man enten snakker mot bedre vitende, eller ikke har noen anelse om hvordan jernbanetrafikken faktisk fungerer. Begge deler er selvfølgelig skuffende.

Tekniske forhold gjorde at signalet falt i stopp

Årsaken til at signalet falt i stopp like foran toget er nå avklart. Det skyldes at signalanlegget mellom Oslo S og Ski er bygget slik at det på eget initiativ kan sette signaler i stopp, selv om det ikke er noen egentlig grunn til det. Når anlegget gjør dette, oppfattes det av togleder som at det ikke har vært grønt signal. Norsk toglederforening mener en slik funksjonalitet i anlegget er uheldig, og bare egnet til å skape situasjoner som den vi opplevde sist onsdag. På jernbanen er det et viktig prinsipp at signaler ikke skal stilles i stopp uten at det er grunn til det. En slik grunn kan f.eks være at det har oppstått en feil eller farlig situasjon som gjør at vilkårene for grønt lys ikke lenger er til stede. I dette tilfellet var det verken en feil eller farlig situasjon som førte til rødlyspassasjen.