Kjære medlemmer

Her kommer praktisk informasjon, foreløpig program og innkalling til kurs og årsmøte som avholdes på Lillehammer 5. og 6. februar 2014.

Kurs

Kursprogrammet kan du se her. Vi legger som vanlig opp til en faglig del med innlegg fra Lars Ola Bækkevold fra TS om aktuelle temaer på dag 1. I tillegg har vi invitert Feiringklinikken til å foredra om blant annet turnusrelaterte helsespørsmål på dag 2.

Årsmøte

Årsmøtet er 5. februar klokka 17. Kunngjøringen kan du se her. Etter årsmøtet er det middag med mulighet for hyggelig sosialt samvær med gode kolleger fra hele landet.

Jeg vil også minne om at fristen for innsending av saker til årsmøtet er 10. januar. Endelig saksliste med vedlegg blir sendt ut senest 15. januar.

Praktisk informasjon

Påmelding til kurset sendes kursansvarlig Rune Stuve innen 19. januar 2014. Norsk toglederforening dekker nødvendige utgifter til reise og opphold. Kurset gir rett til permisjon med lønn etter Hovedavtalen i staten § 34.

[highlight]Vi ønsker alle medlemmer velkommen til Lillehammer 5. og 6. februar 2014. Vel møtt.[/highlight]