Inntrykk fra landets mest moderne trafikkstyringssentral

Torsdag 12. september fikk jeg for første gang sjansen til å ta en nærmere titt på den nye trafikkstyringssentralen i Hamar, og må si jeg ble mektig imponert over det jeg så. Sentralen, som ligger bare 10 minutters gange fra Hamar stasjon, ble åpnet for under to uker siden. For toglederne i Hamar kunne flyttingen til ny arbeidsplass ikke skje for tidlig.

Fra rutekontoret sett mot sentralen

Fra rutekontoret sett mot sentralen

Av sentralens i alt 7 operative arbeidsplasser er 5 forbeholdt toglederne. Dermed er det god plass til å dele opp strekninger ved behov. Det er også mulig å styre alle strekningene fra en arbeidsplass, noe som ikke har vært mulig tidligere. I tillegg har sentralen en arbeidsplass som benyttes til mer administrative oppgaver. Denne arbeidsplassen kan blant annet benyttes for å skrive ruteordrer, holde kontakt mot andre togledersentraler og fungerer derfor nesten som en vaktlederplass.

I direkte tilknytning til sentralen har rutekontoret fått plass i et stort kontor med tre arbeidsplasser.

sax

Thore Saxrud holder kontroll på strekningen Eidsvoll – Hove. I bakgrunnen ses storskjermbilde fra RailManager

Det som umiddelbart slår deg når du kommer inn i sentralen, er hvor bra den nye storskjermløsningen fungerer. Det er mange som mener at vi ikke skal ha storskjerm i framtidas sentraler, ikke minst av økonomiske hensyn. På TSS Hamar har man imidlertid bygget storskjerm av mange skjermer med veldig tynn kant. Dette gir et godt bilde, (bedre enn storskjermene i Oslo og Drammen) samtidig som kostnadene er relativt lave. Det som også slår en med storskjermen, er hvor stor forskjellen på bildekvalitet og lesbarhet er mellom VICOS og RailManager. Det er særlig når det gjelder tognummer at det er en vesentlig forskjell på systemenes lesbarhet. Der RailManager er lett å lese, må man anstrenge seg for å lese tognummer på VICOS. Når vi etterhvert skal gå til anskaffelse av ny CTC, er det avgjørende at det tas hensyn til at kjørebilder og storskjerm får et grafisk uttrykk som gjør dem lette å lese.

Sentralen har fått belysning med integrerte lysplater i taket, som kan justeres til den minste detalj. Dette muliggjør stor valgfrihet for belysning.

Alle medlemmene jeg møtte virket svært fornøyd med den nye arbeidsplassen. Det eneste negative i så måte, er at de som pendler med jernbanen nå må sykle eller gå noen minutter til og fra stasjonen.

Møte- og beredskapsrom

Møte- og beredskapsrom

Sentralens øvrige fasiliteter står heller ikke tilbake for noe jeg har sett tidligere, med et flott kjøkken og Hamars mest imponerende møterom med utsikt over byen og stasjonsområdet. Og i motsetning til hva tilfellet var på Marienborg da TSS Trondheim ble bygget der, har toglederne i Hamar også fått garderober fra første dag.

Jeg vil gratulere Hamar med landets flotteste og mest moderne trafikkstyringssentral, og håper sentralen vil finnes på jernbanekartet i mange år framover.