Høring om Nasjonal transportplan 2014-2023

Mandag 13. mai ble det holdt en av flere høringer vedrørende Nasjonal transportplan (NTP). Til stede under denne høringen var undertegnede som en del av delegasjonen til YS, samt representanter for Flytoget, Jernbanealliansen og Natur og Ungdom. Høringen ble holdt i Stortingets høringssal med store deler av Transport- og kommunikasjonskomiteen til stede.

YS var tildelt ti minutter, hvorav Gunn Kristoffersen fra YS-sekretariatet holdt en kort innledning og resten av tiden var delt mellom Yrkestrafikkforbundet og Norsk toglederforening.

NTP-høring stortinget mai 2013 005

Fra venstre: Gry Rogne (NTF), Svein Furøy (YTF) og Gunn Kristoffersen.

NTF fikk fortalt kort om sine synspunkter på forslaget til NTP, og ikke minst om de områdene vi synes er viktigst som f.eks utbygging av Oslotunnelen, IC-triangelet til Lillehammer, Halden og Skien, samt utbygging av nye signalanlegg og fjernstyring.

Alle delegasjonene hadde stort fokus på Oslotunnelen, i tillegg var tilrettelegging for godstrafikk det temaet som dominerte mest. Overraskende nok var fokuset på høyhastighetsbaner mye mindre enn forventet.

Da alle hadde holdt sine innlegg var det klart for spørsmål fra Transport- og kommunikasjonskomiteen. De fleste spørsmål gikk til Flytoget og Jernbanealliansen, men to gikk til NTF: hvordan forholdt vi oss til bygging av Ringeriksbanen (som undertegnede ikke hadde nevnt med et ord…), og om vi bare var opptatt av det sentrale Østlandet siden andre deler av landet knapt var nevnt.

Transport- og kommunikasjonskomiteen

Transport- og kommunikasjonskomiteen i arbeid

Som sant var måtte jeg bare svare at NTF var positive til all jernbaneutbygging, og at det er på det sentrale Østlandet mesteparten av jernbanedriften foregår, og at det derfor er der behovet er mest prekært.

Alt i alt var det en spennende og lærerikt opplevelse, så gjenstår det å se om Transport- og kommunikasjonskomiteen tar våre innspill med seg videre i sitt arbeid på Stortinget.