Hovedmeny

Tag Archives | NTP

JBV handlingsprogram

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2023

  Til alle medlemmer Jernbaneverkets handlingsprogram for NTP-planperioden 2014 – 2023 er nå lagt ut til høring. Norsk toglederforening vil bidra til høringen. Høringsutkastet til handlingsprogram kan du finne på Jernbaneverkets nettside. Handlingsprogrammet er en detaljering og konkretisering av hva og hvordan Jernbaneverket skal levere innenfor rammene av Nasjonal transportplan 2014-2023. Norsk toglederforening inviterer alle […]

Les mer
Kilde: Stortinget

Norsk toglederforening på Stortinget

Høring om Nasjonal transportplan 2014-2023 Mandag 13. mai ble det holdt en av flere høringer vedrørende Nasjonal transportplan (NTP). Til stede under denne høringen var undertegnede som en del av delegasjonen til YS, samt representanter for Flytoget, Jernbanealliansen og Natur og Ungdom. Høringen ble holdt i Stortingets høringssal med store deler av Transport- og kommunikasjonskomiteen […]

Les mer
ntp2014

Innspill til Nasjonal transportplan

Er du fornøyd med forslaget til Nasjonal transportplan? Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget holder høring om forslaget til Nasjonal transportplan for perioden 2014 til 2023. I den forbindelse er Norsk toglederforening bedt av YS om å bidra med faglige innspill, og gitt anledning til å fremlegge innspillene for komiteen i et høringsmøte. Dette er en […]

Les mer