Drøyt 11 timer på overtid fikk man omsider oppgjøret i statlig sektor i havn

Hva er endret i den nye hovedtariffavtalen

Med virkning fra 1. mai stiger lønningene i gjennomsnitt med 2,3%, dette vil si mellom kr 7.100.- og 21.000.-.

Det er videre bestemt at det skal gjennomføres et justeringsoppgjør med virkningsdato 1. juli innenfor 1,0% av lønnsmassen i staten. Dette vil si omlag 585 millioner kroner

Av disse millionene er 300 millioner båndlagt med en føring som sier at 66% av disse skal gå til kvinner. Her skal stillingskoder med 60% kvinner som har høyere utdanning prioriteres. Det er blant disse gruppene forskjellen mellom kvinners og menns lønn er størst i staten.
De øvrige 285 millionene har også sterk kvinneføring, hvilket gir enda bedre likelønnsprofil og sikrer kompensasjonskrav fra øvrige grupper.

Avslutningsvis skal det føres lokale forhandlinger med virkningsdato 1. september innenfor en ramme på 0,9%.

Detn totale årsvirkningen vil da bli om lag 3,3 – 3,4%, hvilket er opp mot det kravet YS Stat, Unio ohg LO Stat hadde innledningsvis.

Det vil ikke bli vesentlige endringer i fellesbestemmelsene bortsett fra at vi har fått inn en bestemmelse om at arbeidstaker årlig har rett på en samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling.

Lørdag-/søndagstillegget øker fra kr 35.-/time til kr 36.-/time. Ut over dette er det dessverre ingen endring i ubekvemstilleggene som får betydning for våre medlemmer.

Partene er enige om at omsorgsperson som er alene med barn på grunn av at partneren er i internasjonal tjeneste skal ha rett på inntil 20 dagers permisjon med lønn hvert kalenderår. (30 dager dersom vedkommende har omsorg for 3 eller flere barn)

Boliglån med sikkerhet fra Statens Pensjonskasse øker med 200.000.- til kr. 1,7 millioner.

Det er fortsatt avsatt kr. 25 millioner tilkompetansehevende tiltak, mens de avsetningene til felles opplærings- og utviklingstiltakk for ledelse og tillitsvalgtei samarbeidskompetanse og medbestemmelse økes fra 3 til 5 millioner.