Det nærmer seg vårt årlig kurs og årsmøte som også i år arrangeres på Lillehammer

Tradisjonen tro vil foreningen også i 2011 arrangere kurs for sine medlemmer. I 2010 ble kurset lagt i forbindelse med årsmøtet. Dette førte til en vesentlig høyere deltagelse på årsmøte, ikke minst fikk vi et breder sammensatt årsmøte med medlemmer fra alle regioner til stede. Derfor velger vi å også i 2011 å legge kurset sammen med årsmøtet.

Kurset i 2011 vil ha et sterkt fokus på sikkerhet og vi håper å få en rekke foredragsholdere, både interne og eksterne, til å komme å snakke om risiko, sikkerhetsarbeid, sikkerhetskultur osv.
Blant annet har Statens Havarikommisjon og Jernbaneverkets uhellskommisjon bekreftet at de stiller opp. Vi arbeider videre med å få ytterligere ressurser til å komme å snakke med oss.

Lillehammer er altså stedet å være onsdag 16. og torsdag 17. februar 2011. Som i 2010 starter vi opp med lunsj dag 1 kl. 12.00 og avslutter ca kl. 16 dag 2.

Vi oppfordrer dere til å sette av disse to dagene til faglig påfyll og hyggelig samvær med kolleger i en uformell setting.