NRK retter fokus mot manglende kontrollavspilling av togleders lydlogger

På nettsidene til NRK kan vi i dag lese at Jernbaneverket har stanset avspilling av togleders lydlogg for kontroll av samtaledisplin. Årsaken til manglende kontrollavspilling er som kjent at det er gjort en vurdering av hvorvidt slik avspilling er forenlig med personvernhensynet til den/de det blir lyttet til. Norsk toglederforening har helt siden avspillingene ble stanset vært kritiske til dette. Vi mener, i likhet med Statens Havarikommisjon for Transport, at dette er den eneste måten en kan ha kontroll på hvor god og korrekt samtaledisiplinen er. Videre mener vi funnene man gjør gjennom avspillingene viktige i opplæringsøymed.
Slik det nå er blir avspilling av lydbånd kun foretatt i etterkant av hendelser. Dette synes vi er beklagelig, og er vel neppe forenlig med tanken Jernbaneverket har om å drive et proaktivt sikkerhetsarbeid.

I artikkelen på NRK.no kan man også lese at Jernbaneverket heller ikke er bekvemme med situasjonen som er oppstått og har invitert partene i jernbanesektoren til et møte sammen med Datatilsynet for å finne en løsning på problemet.

Norsk toglederforening imøteser resultatet av dette møtet med spenning og håper det er mulig å finne en løsning som kan være med på å opprettholde, og aller helst, ytterligere øke sikkerheten på norsk jernbane.

Les artikkelen fra NRK her