Oppgjøret avsluttet med lønnstrinn til alle, men reell lønnsvekst kun til noen.

Årets lokale oppgjør er nå i havn. Det skal ikke legges skjul på at det har vært til dels hard tautrekking før vi kunne si oss fornøyd med resultatet.

Som tidligere annonsert har det ikke vært mye penger å forhandle om, og som kjent bites hestene når krybba er tom.
Allerede tidlig i forhandlingene ble det klart at en utligning av A-lønn for togledere ville bli en realitet.

Selv om vi kanskje kunne sagt oss fornøyd med et slikt resultat ønsket vi ikke å slå oss til ro med dette.
Det var opplagt at med en ramme på 0.9% ikke var rom for en reallønnsvekst for samtlige av våre medlemmer.

Vi valgte derfor å gå for en modell som ga en ytterligere innbaking av kronetillegget for våre medlemmer ved Tss Oslo og lønnsvekst for togledere utenfor Oslo.

I realiteten var det dette spørsmålet de fleste forhandlingsmøtene dreide seg om for vår del. Med tanke på at det også finnes andre forbund som har egne prioriteringer, prioriteringer som ikke nødvendigvis er identiske med Norsk toglederforening sine, ble det en kamp om hvem som skulle få gjennomslag for sine krav.
Denne gangen var det vi som vant fram.

Konkret betyr forhandlingsresultatet følgende for våre medlemmer:

Togledere og rutekontormedarbeidere i Oslo gis en innbaking av kronetillegg som resulterer i 1 trinn på A-tabellen, B-48 og kr. 10.700.- i kronetillegg.
Dette gir ingen reell lønnsvekst, men sikrer en ytterligere andel av rekrutteringstillegget for fremtiden.

Togledere og rutekontormedarbeidere i Drammen, Hamar og Trondheim får 2 trinn på A-tabellen.

Våre medlemmer ved sikkerhetskontorene får også en lønnsvekst. Disse vil få personlig beskjed om hva dette betyr for den enkelte.

Tatt i betraktning av forutsetningene før forhandlingene startet må vi kunne si oss rimelig fornøyd med resultatet. Potten var altså 0.9% av lønnsmassen mens resultatet for Norsk toglederforening endte på ca. 1.2%.

Med en så liten pott var ikke utgangspunktet slik at det var realistisk å forvente en lønnsvekst for alle av våre medlemmer. Vi har heller ingen illusjoner om at dette resultatet vil løse alle problemer vi har i forbindelse med rekruttering, men aner i hvert fall en begynnende anerkjennelse av at faggruppen togleder trenger et lønnsløft.

Vi står nå foran en runde med medlemsmøter landet rundt. I forbindelse med disse møtene vil vi komme med mer informasjon om hvordan og hvorfor forhandlingene ga det resultatet det gjorde.