Etter at vi ved flere anledninger har bedt om enkelte endringer på Frequentis-terminalene, har vi omsider fått gjennomslag for noen av disse.

Når det nå gjøres endringer på Frequentis GSM-R terminal,er det spesielt 2 endringer som er veldig gledelige for oss brukere:

1. Deaktivere PTT (Push-To-Talk) på håndsett. Denne knappen har vi måttet bruke under nødanrop og andre gruppe-androp. Dette blir nå fjernet, og vi trenger ikke lenger å holde inne denne knappen for å snakke under nødanrop. Frem til alle håndsett er byttet ut vil knappen fortsatt fungere som «mute» – altså skru av mikrofonen på apparatet. Mute kanselleres ved å trykke på PTT-knappen igjen.

2. Automatisk terminering av gruppeanrop. Dette har vi lenge hatt problemer med – etter å ha utført/tatt imot ett gruppe-anrop, nød-anrop eller kringkastings-anrop har vi måttet velge «avslutt» på selve terminalen, istedefor å bare kunne legge på røret. Dette blir nå rettet, så for fremtiden avslutter man anrop på samme måte uansett – Man legger på røret.

Det er gledelig at man endelig får gjennomslag for disse forslagene. Dette vil bedre brukervennligheten betraktelig, og det vil bli sendt ut notat om dette til alle når endringene tas i bruk. Det vil muligens variere litt fra sentral til sentral p.g.a antallet håndsett som skal byttes ut.

Samtidig skal det gjøres ett par andre endringer:

1. Mulighet for å justere ringesignal ved innkommende nødanrop
2. Vi har vel alle fått hjertet i halsen når nødanropet viser sin tilstedeværelse i rommet. Volumet på dette vil kunne endres.
3. Mulighet for å justere lydsignal ved innkommende SMS. Dette har hittill gått sammen med de andre varslingslydene – denne blir nå justerbar separat fra andre varslingslyder.
4. Nummervisning ved viderekobling
5. Hvis vi idag viderefører et togs anrop til en annen togleder, vil denne se nummeret til togleder som viderefører samtalen. Dette blir nå endret så det er togets funksjonelle nummer som vises.
6. Noen enkelte softwareendringer gjøres som ikke har hatt noen vesentlig konsekvens for oss i den daglige driften.