Hovedmeny

Author Archive | Jens Heiberg

ntf_logo_årsmøte2008_3665x2771px_#FF9500

Kunngjøring av årsmøte og kurs 2015

  Kunngjøring av årsmøte 2015 Årsmøte i Norsk toglederforening avholdes onsdag 11. februar 2015 klokka 17:00 på Quality Hotel Klubben, Tønsberg. Vi minner om at saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt inn senest 5 uker før årsmøtet, og at eventuelle forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 10. januar 2015, […]

Les mer
enighet

Resultatet fra lokalt lønnsoppgjør er klart

  Godt resultat i det lokale lønnsoppgjøret Fredag 31. oktober signerte partene i Jernbaneverket protokollen for det lokale lønnsoppgjøret 2014. For medlemmer i Norsk toglederforening må resultatet kunne betegnes som godt. Vi er fornøyde med at oppgjøret gir en reell lønnsøkning til så godt som samtlige medlemmer. Rammen for forhandlingene var 1,75 % av lønnsmassen […]

Les mer
Goods

Ukesinfo uke 44-2014

  Kjære medlemmer Forhandlingene i årets lokale lønnsoppgjør pågår fremdeles for fullt. Som kjent er siste frist for å bli enige fredag 31. oktober, og jeg håper at vi vil lykkes med å komme i mål innen fristen. Den siste tiden har jernbanen vært utsatt for flere uheldige hendelser som har fått store konsekvenser for […]

Les mer
ntf_logo_årsmøte2008_3665x2771px_#FF9500

Ukesinfo uke 40 og 41-2014

  Kjære medlemmer Arbeidet med den videre utredningen av ny organisasjonsstruktur for trafikkstyring har nå begynt for fullt. Forrige uke hadde arbeidsgruppa som skal se på lokalisering av ny(e) sentral(er) i Sør/Vest første møte i Bergen, og denne uka var det møte på Hamar i arbeidsgruppa som skal se på tilsvarende for Øst. Det er […]

Les mer
ntf_logo_årsmøte2008_3665x2771px_#FF9500

Leder og nestleders reise i november

  Leder og nestleder møter deg på din arbeidsplass i november Tradisjonen tro reiser foreningens lederduo på arbeidsplassbesøk også i år. Reisen finner sted i begynnelsen av november, og gir oss en unik mulighet til å møte medlemmene på deres arbeidsplasser og samtidig informere om de viktigste sakene som står på dagsorden for tiden. Medlemsmøtene […]

Les mer
lønnskrav

Ukesinfo uke 39-2014

  Kjære medlemmer Denne uka jobbes det med å utarbeide og sammenstille lønnskravene til det lokale lønnsoppgjøret. Arbeidet er tidkrevende, og krever en stor grad av nøyaktighet. Det er viktig at alle innsendte krav avstemmes mot vårt eget skjema, der vi har oversikt over hvor stor prosent lønnsmassen lønnskravene utgjør. Til hjelp i årets lokale […]

Les mer
Gjensidige logo

Norges laveste fastrente for YS medlemmer

  Gjensidige Bank med nytt tilbud på fastrentelån Gjensidige Bank senker renten på boliglån med tre års fastrente til 3,1 prosent for YS medlemmer. Renten gjelder uavhengig av lånebeløp, og for lån innenfor 75 % av boligens verdi. -Så langt vi kjenner til er dette ikke bare Norges laveste fastrente. Det er den laveste boligrenten […]

Les mer
ntf_logo_årsmøte2008_3665x2771px_#FF9500

Ukesinfo uke 36, 37 og 38-2014

  Kjære medlemmer Her kommer en kort oppdatering på noen av de viktigste sakene vi jobber med for tiden. Kollegaveiledning Det skal nok en gang settes i gang med kollegaveiledning ved alle togledersentralene. Arbeidsgiver vil peke ut en person ved hver sentral (i Drammen blir det to, og Oslo tre) som skal ha ansvar for […]

Les mer
delta_logo

STAFO + Delta = Sant?

  Delta og STAFO utreder grunnlaget for en felles organisasjonsstruktur STAFO og Delta har vedtatt å etablere et prosjekt som skal utrede grunnlaget for en felles organisasjonsstruktur. Bakgrunnen ligger i en erkjennelse av fremtidens utfordringer og endringer. Virksomheter omorganiseres og reorganiseres. Tjenestene flyttes mellom ulike forvaltningsnivåer og tariffområder og arbeidsgiverstrukturer endres. Både STAFO og Delta […]

Les mer
enkeltspor

Ukesinfo ukene 34 og 35-2014

  Kjære medlemmer Sommerferien er over, og vi tar fatt på høstens mange spennende utfordringer for oss i Norsk toglederforening. Høstens høydepunkt blir selvfølgelig det lokale lønnsoppgjøret. Vi arbeider nå med å ferdigstille våre krav, og går som vanlig inn i oppgjøret med en positiv innstilling. Det er imidlertid mange andre saker og prosjekter som […]

Les mer