Kunngjøring av årsmøte 2015

Årsmøte i Norsk toglederforening avholdes onsdag 11. februar 2015 klokka 17:00Quality Hotel Klubben, Tønsberg.

Vi minner om at saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt inn senest 5 uker før årsmøtet, og at eventuelle forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 10. januar 2015, jf vedtektenes §§ 4 og 9.

Styret sender saksliste med vedlegg til lokalavdelingene senest 3 uker før årsmøtet, jf vedtektenes § 4.

 

Invitasjon til kurs

Vi inviterer samtidig alle medlemmer til å delta på foreningens årlige kurs som avholdes på samme sted 11. – 12. februar 2015. Vi kommer tilbake til endelig program og tidspunkt senere. Styret håper at så mange som mulig kan delta, og ser fram til å treffe dere til årets viktigste begivenhet for Norsk toglederforening. Vel møtt!

Påmelding til kurset gjøres på e-post til kursansvarlig Rune Stuve.

Kostnader i forbindelse med reise og opphold dekkes av foreningen.