Delta og STAFO utreder grunnlaget for en felles organisasjonsstruktur

STAFO og Delta har vedtatt å etablere et prosjekt som skal utrede grunnlaget for en felles organisasjonsstruktur. Bakgrunnen ligger i en erkjennelse av fremtidens utfordringer og endringer. Virksomheter omorganiseres og reorganiseres. Tjenestene flyttes mellom ulike forvaltningsnivåer og tariffområder og arbeidsgiverstrukturer endres.

Både STAFO og Delta har gjort likelydende vedtak om at det er et mål å lage en slik felles organisasjonsstruktur. Det er etablert en prosjektgruppe med representanter for begge organisasjonene som skal utarbeide et forslag til plan for hvordan prosessen kan gjennomføres og gruppen skal også formulere forslag til vedtak.

Både STAFO og Delta avholder representantskapsmøter i november 2014, og begge organisasjoner vil da behandle forslag som første milepæl på veien mot en felles organisasjon.

Hva betyr dette for deg som medlem i Norsk toglederforening?

Dette får ingen umiddelbar virkning for deg. Du vil ha de samme tillitsvalgte og bli ivaretatt av Norsk toglederforening som før. Etter hvert er planen at medlemmer og tillitsvalgte i STAFO og Delta i økende grad skal kunne benytte hverandres medlemstilbud. Medlemstilbudene fra YS vil gjelde som før.

Norsk toglederforening vil uansett fortsette virksomheten som i dag. For medlemmer og tillitsvalgte vil dette være en vinn-vinn situasjon. Delta er et stort og aktivt forbund som vil bidra til å gi medlemmene enda bedre hjelp og tjenester i framtiden. Delta er også en viktig positiv driver i arbeidet med å reformere og fornye YS. Delta har spisskompetanse på områder som er sentrale for medlemmer i Norsk toglederforening, slik som turnus og skiftarbeid.

Vi mener også det vil være en fordel for oss å ha Delta med på laget når vi nå står foran en stor omorganisering av jernbanesektoren.

Du finner mer informasjon på STAFOs medlemssider. Der vil du finne alle dokumenter og presentasjoner om prosessen med å lage en felles organisasjonsstruktur. Har du ikke brukernavn og passord til medlemssidene, kan du sende en epost til post@stafo.no og be om dette.