Kjære medlemmer

Denne uka jobbes det med å utarbeide og sammenstille lønnskravene til det lokale lønnsoppgjøret. Arbeidet er tidkrevende, og krever en stor grad av nøyaktighet. Det er viktig at alle innsendte krav avstemmes mot vårt eget skjema, der vi har oversikt over hvor stor prosent lønnsmassen lønnskravene utgjør.

Til hjelp i årets lokale lønnsoppgjør har vi for første gang fått tilgang til en oversikt over lønnsplasseringen til samtlige ansatte i Jernbaneverket. Dette har gjort det mulig å utarbeide bedre krav, gjennom konkrete sammenligninger mellom de enkelte ansatte på hver avdeling og mellom de enkelte grupper av ansatte.

lønnskrav

Her gjelder det å holde tunga rett i munnen

Arbeidet utføres ved å fylle inn og sammenligne regneark til langt ut i de sene nattetimer. Jeg er glad for at vi også i år klarte å avstemme alle tallene slik at vi er helt sikre på at vi har fått med oss alle krav.

For første gang har vi i år også utarbeidet en omfattende skriftlig begrunnelse for vårt 1. krav.

Forhandlingene skal som kjent være sluttført senest 31. oktober. Dersom samtlige foreninger og/eller forbund i Jernbaneverket ikke signerer protokollen etter lønnsforhandlingene innen denne fristen, vil resultatet måtte avgjøres i statens lønnsutvalg. Dette er selvfølgelig ikke ønskelig, ettersom ingen vil da kunne få lønnsøkning før resultatet er klart der.

Eventuelle tillegg vil gis med virkning fra 1. august. Resultatet av lønnsoppgjøret vil ganske sikkert bli tema på medlemsmøtene i november, når leder og nestleder reiser landet rundt for å møte medlemmene på deres arbeidsplasser.

For undertegnede er det viktig understreke at å jobbe med lokalt lønnsoppgjør er noe som gir motivasjon og lyst til å drive som foreningsleder. Det er mange saker vi holder på med som ikke nødvendigvis er av det aller mest spennende slaget. Men ettersom det her dreier seg om å bidra til at medlemmene faktisk får mer penger igjen for arbeidet de legger ned døgnet rundt, 365 dager i året, gir arbeidet med lokalt lønnsoppgjør ekstra mening for meg.

Så vil det alltid være slik at det i forhandlinger handler om å gi og ta, og det er liten grunn til å tro at alle vil være kjempefornøyde med resultatet til slutt, ansett hva det måtte bli. Men det er viktig å forstå at det i hvert fall ikke skal stå på innsatsen fra oss som er tillitsvalgte i Norsk toglederforening.