Godt resultat i det lokale lønnsoppgjøret

Fredag 31. oktober signerte partene i Jernbaneverket protokollen for det lokale lønnsoppgjøret 2014. For medlemmer i Norsk toglederforening må resultatet kunne betegnes som godt. Vi er fornøyde med at oppgjøret gir en reell lønnsøkning til så godt som samtlige medlemmer. Rammen for forhandlingene var 1,75 % av lønnsmassen i Jernbaneverket, og vi oppnådde et resultat på omlag 3,3 % av lønnsmassen for våre medlemmer isolert sett.

For gruppene operativ togleder, operativ ruteplanlegger, og vaktleder i Drammen betyr dette en lønnsøkning på 2 lønnstrinn. Lønnsøkningen gjelder alle i de nevnte gruppene. Dermed er den reelle minstelønnen for operativ togleder hevet til lønnstrinn 54, for operativ ruteplanlegger lønnstrinn 57, og for vaktleder i Drammen er den lønnstrinn 58.

For teamleder med vaktlederfunksjon i Oslo ble det enighet om en lønnsøkning på 3 lønnstrinn. Den reelle minstelønnen for teamleder med vaktlederfunksjon i Oslo blir lønnstrinn 60.

Medlemmer som hadde «seniortillegg» tidligere beholder dette, og får dermed lønnsplassering ett lønnstrinn over den angitte «minstelønnen».

Det ble også enighet om lønnsøkning for mange av våre medlemmer som ikke jobber operativt.

Lønnsendringene gjelder fra 1. august.

Vår vurdering av resultatet er at det er et skritt i riktig retning. Det er viktig for Norsk toglederforening at det skal lønne seg å ta toglederutdanning. Med dette resultatet har det i alle fall blitt litt mer lønnsomt å utdanne seg videre i trafikkfaget.

Alle medlemmer som får lønnsøkning har mottatt e-post fra foreningen om dette.