Leder og nestleder møter deg på din arbeidsplass i november

Tradisjonen tro reiser foreningens lederduo på arbeidsplassbesøk også i år. Reisen finner sted i begynnelsen av november, og gir oss en unik mulighet til å møte medlemmene på deres arbeidsplasser og samtidig informere om de viktigste sakene som står på dagsorden for tiden.

Medlemsmøtene vil bli avholdt slik:

Torsdag 6.11  TSS Oslo

Mandag 10.11 TSS Bergen

Tirsdag 11.11  TSS Trondheim

Onsdag 12.11  TSS Hamar

Fredag 14.11  TSS Drammen

Nærmere tid og sted for medlemsmøtene vil framkomme av innkallingen som sendes av de lokale tillitsvalgte.

Den viktigste grunnen til å gjennomføre en slik reise er å ha en god dialog med medlemmene om saker og ting som opptar dem. I tillegg ser vi at det er ekstra viktig i år å informere om følgende saker:

1. Resultatet fra det lokale lønnsoppgjøret

2. Prosessen for nærmere samarbeid mellom STAFO og Delta

3. Ny struktur for organisering av trafikkstyringsfunksjonen

Vi håper på godt oppmøte som vanlig, og gleder oss til å treffe dere alle sammen.