Gjensidige Bank med nytt tilbud på fastrentelån

Gjensidige Bank senker renten på boliglån med tre års fastrente til 3,1 prosent for YS medlemmer. Renten gjelder uavhengig av lånebeløp, og for lån innenfor 75 % av boligens verdi.

-Så langt vi kjenner til er dette ikke bare Norges laveste fastrente. Det er den laveste boligrenten som er tilgjengelig for alle, uten krav til alder, eller bosted, sier Ole Bjørn Harang, som er direktør for personmarked i Gjensidige Bank.

Banken stiller krav om at belåningsgraden ikke er høyere enn 75 prosent.

-Med fastrente blir renteutgiftene helt forutsigbare. Det kan være spesielt attraktivt for dem som har høy belåning, og for dem som ønsker å låse inn et svært lavt rentenivå, sier Harang.

Gjensidige Bank samarbeider med fagforeningen YS, og medlemmer får 0,1 prosentenhet lavere rente enn øvrige kunder, slik at de kan få treårs fastrentelån til 3,1 prosent.

Dette betyr fastrente for deg

En fastrenteavtale innebærer at banken ikke kan endre renten i avtaleperioden, uavhengig av hva som ellers skjer i rentemarkedet.

Kunden kan når som helst gå tilbake til flytende rente, og kan da få en gevinst (underkurs) eller tap (overkurs). Også dersom kunden ønsker å innfri hele eller deler av lånet vil det beregnes over- eller underkurs. Over- eller underkurs avhenger av hvordan markedsrentene er på det tidspunktet kunden velger å endre avtalen.

Når avtaleperioden utløper går lånet tilbake til flytende rente, hvis ikke kunden velger å inngå en ny fastrenteavtale.

Les mer om Gjensidiges fastrentelån for YS-medlemmer.