Kjære medlemmer

Arbeidet med den videre utredningen av ny organisasjonsstruktur for trafikkstyring har nå begynt for fullt. Forrige uke hadde arbeidsgruppa som skal se på lokalisering av ny(e) sentral(er) i Sør/Vest første møte i Bergen, og denne uka var det møte på Hamar i arbeidsgruppa som skal se på tilsvarende for Øst. Det er i den forbindelse viktig å minne om hva Norsk toglederforening mener om dette prosjektet, og hva vi mener bør være framtiden for trafikkstyringen i Norge.

For det første vil vi understreke at det ikke er fattet noen avgjørelse om at vi skal ha tre togledersentraler i framtiden. Dette betyr at arbeidet i de to arbeidsgruppene som skal utrede en eventuell framtidig plassering av nye sentraler, ikke kan forutsette at det skal bli slik. Å legge til grunn at det ikke finnes alternativer er ikke korrekt, og vil legge føringer for arbeidet i gruppene som kan føre til feil resultat. Det kan ikke være tvil om at dersom det legges til grunn at det de facto er vedtatt at det skal bli 3 sentraler i framtiden, vil arbeidet i gruppene fort kunne overse vesentlig innvendinger mot en slik løsning.

Her har Norsk toglederforening gjennom våre tillitsvalgte som deltar i arbeidsgrupper og styringsgruppe en nøkkelrolle i å minne gruppene og prosjektet på at det finnes andre og etter vår mening bedre løsninger enn den som er foreslått av fjorårets arbeidsgruppe. Vi har til nå ikke sett noen argumenter som tilsier at det er grunn til å endre strukturen så vesentlig som foreslått. Dette har vi vært klare på hele tiden. Vi vil likevel delta i arbeidsgruppene i god tro og med en vilje til å finne løsninger for alle ansatte i tilfelle det blir vedtatt at det skal bli tre sentraler i framtiden.

Vi vil til sist minne om at mandatet for det pågående arbeidet slår fast at arbeidsgruppene også skal vurdere innspill gitt av personalorganisasjonene til rapporten (utredningen) som anbefalte 3 sentraler. Vårt innspill kan du lese her.