Hovedmeny

Tag Archives | lønn

norske_kroner

Lunkent lønnsoppgjør

  Reallønnsvekst til alle Mellomoppgjøret 2013 kom i havn på kvelden tirsdag 30. april. På grunn av overhenget fra fjorårets lønnsoppgjør på 2,2 %, og lønnsglidning på 0,6 % var det ikke rom for et stort lønnsløft i årets mellomoppgjør. Rammen for oppgjøret endte på 3,5 %. Hovedtariffavtalen i staten gjelder som kjent for to år […]

Les mer 0
2011-08-14 04.57.56

Tanker om årets lokale lønnsforhandlinger

Forhandlingene om fordelingen av midlene i det lokale lønnsoppgjøret i Jernbaneverket nærmer seg. Det er avsatt totalt 1,1% av lønnsmassen til fordeling. Forhandlingene skal være sluttført innen 31. oktober. Det første spørsmålet er hvordan disse midlene skal fordeles i Jernbaneverket. Det er forutsatt av de sentrale avtalepartene (staten og hovedorganisasjonene) at hver statlig virksomhet skal […]

Les mer 0

Manglende utbetaling av variable tillegg

Mange har opplevd å ikke få utbetalt rettmessig lønn for august måned. Dette er ikke noe en ansatt i en norsk statsbedrift kan akseptere. Som de fleste har oppdaget mangler det på siste måneds lønn utbetaling av variable tillegg. Forklaringen fra arbeidsgiver er at det på grunn av manglende ressurser i lønnsavdelingen ikke har vært […]

Les mer 0

Streiken over

Klokken 4.15 i morges ble det klart at YS-stat godtok Riksmeglerens skisse til løsning og dermed ble streiken avblåst. Dette skriver YS Stat om enigheten:  YS Stat har oppnådd en økonomisk ramme på om lag 4,1 prosent. Det innebærer et generelt tillegg på minimum 12 000 kroner per år til alle, noe som sikrer alle […]

Les mer 0

Mellomoppgjøret 2011

Noen tanker om resultatet av vårens lønnsforhandlinger Mellomoppgjøret ble avsluttet innen fristen fredag kveld. For første gang på en stund ble partene enige om en forhandlingsløsning uten at man måtte løpe til meklingsmannen og be om hjelp. At man klarte å komme til enighet må vel kunne tolkes som et tegn på at begge partene var […]

Les mer 0

Lokalt lønnsoppgjør avsluttet

Oppgjøret avsluttet med lønnstrinn til alle, men reell lønnsvekst kun til noen. Årets lokale oppgjør er nå i havn. Det skal ikke legges skjul på at det har vært til dels hard tautrekking før vi kunne si oss fornøyd med resultatet. Som tidligere annonsert har det ikke vært mye penger å forhandle om, og som […]

Les mer 0

Lokalt lønnsoppgjør

Noen tanker om lokalt oppgjør og lønnspolitikk i Trafikk og marked Det er med en forsiktig optimisme vi når går inn i de lokale lønnsforhandlingene, spesielt er det knyttet spenning til om hvorvidt arbeidsgiver har forstått hvor galt det er på vei lønnsmessig i divisjonen Trafikk og marked. Man blir jo noe undrende når man […]

Les mer 0

Sommeren er her

Sommeren er her og med den er det på tide med å gjøre opp en liten status over arbeidet og forsøke å myse litt inn i fremtiden. Lønnsoppgjøret 2010 Lønnsoppgjøret kom i havn etter megling. Resultatet er vel neppe noe å hoppe i taket for, men det var nok ikke annet å vente med tanke på […]

Les mer 0

Streik i staten avverget

Drøyt 11 timer på overtid fikk man omsider oppgjøret i statlig sektor i havn Hva er endret i den nye hovedtariffavtalen Med virkning fra 1. mai stiger lønningene i gjennomsnitt med 2,3%, dette vil si mellom kr 7.100.- og 21.000.-. Det er videre bestemt at det skal gjennomføres et justeringsoppgjør med virkningsdato 1. juli innenfor […]

Les mer 0

Brudd i staten

Tariffoppgjøret i staten endte med brudd fredag ettermiddag. Nå får Riksmeklingsmannen oppgaven med å finne en løsning som kan forhindre konflikt. YS Stat, LO Stat og Unio, med rundt 100.000 statstilsatte i ryggen,  mener at staten ikke har vist vilje til å løse noen av de viktigste utfordringene i årets tariffoppgjør: – For liten økonomisk totalramme. […]

Les mer 0