YS Stat har utgitt følgende pressemelding i forbindelse med at det nærmer seg forhandlingsstart i lønnsoppgjøret i staten:

 

YS-STATPRESSEMELDING

 

31. mars 2014

 

YS Stat om tallene fra Teknisk Beregningsutvalg:

– Uholdbart at de statsansatte sakker akterut nok en gang

– De ansatte i staten sakker akterut lønnsmessig nok en gang i forhold til sammenlignbare grupper. Vi krever at dette rettes opp under det kommende lønnsoppgjøret i staten, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

I dag la TBU frem den endelige rapporten om årslønnsveksten i 2013.

– Funksjonærene i NHO-bedriftene har 0,8 prosentpoeng mer i årlig lønnsvekst enn de ansatte i staten. Dette er direkte uholdbart, poengterer Arnesen.

TBUs tall viser at funksjonærene i NHO-bedriftene hadde en årslønnsvekst på 4,3 prosent i 2013, mens de statsansattes årslønnsvekst var 3,5 prosent.

– Lønnsutviklingen som avtales sentralt og lokalt for konkurranseutsatt næringsliv, skal være normgivende for de øvrige oppgjørene. Det har Holden III-utvalget slått fast. Da kan ikke de ansatte i staten leve med en mindrelønnsutvikling, slik tallene for 2013 viser, sier Arnesen.

– Vi har et etterslep som må kompenseres. YS Stat krever at staten, som er arbeidsgiver for 150 000 høyt kompetente medarbeidere, er seg sitt ansvar bevisst. Staten må gjøre sitt for å ta igjen dette etterslepet under lønnsoppgjøret.