Norsk toglederforenings spørreundersøkelse ble i går (onsdag 14. desember) sendt ut til alle yrkesaktive medlemmer av foreningen. Responsen i etterkant har vært enestående. Etter kun 24 timer har allerede over halvparten av respondentene svart på undersøkelsen! Det er imponerende, og det vitner om en faggruppe som ikke nøyer seg med å være passive tilskuere til endringene som kommer.

Det vitner om en faggruppe som ikke nøyer seg med å være passive tilskuere til endringene som kommer.

Vi har også fått flere positive tilbakemeldinger om spørreundersøkelsen generelt, og det er selvfølgelig også veldig hyggelig. Det er en ingen godt bevart hemmelighet at togledere flest syns det er engasjerende å si sin mening om temaer som fag, lønn og arbeidsmiljø.

Ønsker du å lese mer om undersøkelsen kan du trykke her.

På vegne av styret ønsker jeg å takke for den gode responsen på spørreundersøkelsen, og ønske alle sammen en riktig god jul.