Bane NOR skroter forslaget om tilfeldig rustesting

Norsk toglederforening har tidligere omtalt Bane NORs arbeid med å utrede muligheten for tilfeldig rusmiddeltesting av ansatte i sikkerhetskritiske stillinger. I sakens anledning ble det før sommeren nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide en anbefaling til SAMU (sentralt arbeidsmiljøutvalg) om Bane NOR bør innføre et slikt kontrollregime eller ikke. Arbeidsgruppen, som har

By |2020-12-02T13:24:30+01:00December 2nd, 2020|Categories: 2020, Nyheter, Sikkerhet|Tags: , , , , , , |Comments Off on Bane NOR skroter forslaget om tilfeldig rustesting

Arbeidstid til besvær

Norsk toglederforening har gjennomført en spørreundersøkelse blant egne medlemmer. Undersøkelsen ble avsluttet i januar 2017, med en svarprosent på 87%. Togleder har en sentral og avgjørende rolle i jernbanedriften. Resultatene fra undersøkelsen er derfor relevant for alle involverte i jernbanesektoren, og samfunnet for øvrig. Kort oppsummert viser resultatene at togleders arbeidssituasjon er under press, og

By |2017-06-14T13:00:01+02:00June 14th, 2017|Categories: 2017, Arkiv, Nyheter|Tags: , , , , |Comments Off on Arbeidstid til besvær

Nattarbeid og overtid

  Avklaring om nattarbeid og overtid Spørsmålet om hvor mange netter en ansatt i Jernbaneverket kan jobbe har aktualisert seg den siste tiden. På flere arbeidsplasser har det utviklet seg en praksis som ikke er i samsvar med reglene i særavtalen om arbeidstid. Vi har derfor drøftet forståelsen av avtalen med arbeidsgiver og kommet til

By |2015-12-09T12:28:15+01:00December 9th, 2015|Categories: 2015, Arkiv, Nyheter|Tags: , , |Comments Off on Nattarbeid og overtid

Politisk streik 28. januar

  Hvorfor streiker vi?  En samlet fagbevegelse (YS, LO og Unio) arrangerer en politisk demonstrasjonsstreik onsdag 28. januar klokka 14 - 16. Bakgrunnen for streiken er regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, som blant annet vil medføre økt bruk av midlertidige stillinger, lengre arbeidsøkter og mer pålagt overtid, samt mer søndagsarbeid. Norsk toglederforening har ingen

By |2015-01-26T17:44:16+01:00January 26th, 2015|Categories: 2015, Arkiv, Nyheter|Tags: , |Comments Off on Politisk streik 28. januar

Hvorfor streiker vi 28. januar?

  Forsvar arbeidsmiljøloven Det har blitt foreslått å gjøre endringer i arbeidsmiljøloven og stortinget skal nå diskutere forslag om å «modernisere» arbeidsmiljøloven. Det argumenteres med at «Vi trenger en arbeidsmiljølov som er mer moderne og tilpasset dagens arbeidsliv» og «Arbeidslivet er i stadig endring, og krever mer fleksibilitet for å møte et moderne næringsliv og

By |2015-01-12T16:13:20+01:00January 12th, 2015|Categories: 2015, Arkiv, Nyheter|Tags: , |Comments Off on Hvorfor streiker vi 28. januar?

Massive protester mot mer midlertidighet

  Fagbevegelsen til felles kamp mot omstritt lovforslag Robert Eriksson og regjeringen får liten støtte for upopulært forslag. Foto: Thomas Haugersveen Fredag presenterte Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) et lovforslag for Stortinget om endring i arbeidsmiljøloven som har fått en samlet norsk fagbevegelse til å reagere på sterkeste måte. Forslaget vil gjøre det

By |2014-12-08T16:57:16+01:00December 8th, 2014|Categories: 2014, Arkiv, Nyheter|Tags: , , |Comments Off on Massive protester mot mer midlertidighet

Vårt forbund

delta.no

Recent Tweets

Vær oppdatert på togleder.no

Legg inn din epostadresse for å motta alle oppdateringer fra togleder.no

Go to Top