Avklaring om nattarbeid og overtid

Spørsmålet om hvor mange netter en ansatt i Jernbaneverket kan jobbe har aktualisert seg den siste tiden. På flere arbeidsplasser har det utviklet seg en praksis som ikke er i samsvar med reglene i særavtalen om arbeidstid. Vi har derfor drøftet forståelsen av avtalen med arbeidsgiver og kommet til enighet om noen hovedregler for nattarbeid og overtidsbruk i forbindelse med nattarbeid.

Overtid

Særavtalen om arbeidstid regulerer mengden og plasseringen av arbeidstiden for ansatte som arbeider varierende arbeidstid i Jernbaneverket. I noen tilfeller kan overtidsarbeid utføres i tillegg til det som er angitt i avtalen, i andre tilfeller angir avtalen grensene for den totale arbeidstiden, inkludert overtid. Det er nødvendig å tolke hver enkelt regel konkret for å avgjøre om den er ment å regulere arbeidstiden med eller uten overtidsarbeid.

[quote style=»boxed» float=»right»]den ansatte skal ha minst 7 netter fri etter å ha arbeidet mer en to påfølgende netter[/quote] Det er også nødvendig å definere «overtidsarbeid» nærmere. Vi kan grovt regnet skille mellom «reellt overtidsarbeid» (arbeid som kommer i tillegg til ordinær arbeidstid), og «endring av arbeidsplan» (innenfor ordinær arbeidstid). Selv om en regel i særavtalen om arbeidstid ikke regulerer overtidsarbeid, betyr det ikke at regelen tillater at det utføres endring av arbeidsplan slik at den enkelte ansatte arbeider i strid med avtalen. Dette er særlig aktuelt når det gjelder nattarbeid.

Nattarbeid

For ansatte som arbeider helkontinuerlig turnusarbeid (arbeid som utføres gjennom hele døgnet og gjennom hele uka), er reglen i særavtalen om arbeidstid at den ansatte skal ha minst 7 netter fri etter å ha arbeidet mer en to påfølgende netter. Denne reglen gjelder også for overtidsarbeid, slik at det er ikke anledning til å arbeide overtidsarbeid i strid med denne.

Avtalen angir videre en grense for nattarbeid på maksimalt 4 netter i strekk, og maksimalt 8 netter i en løpende 4-ukers periode. For disse reglene gjelder at «overtidsarbeid» kan utføres i tillegg. Men det må i så fall dreie som om overtidsarbeid som oppstår på kort varsel, og det er ikke anledning til å endre den ansattes arbeidsplan slik at reglene brytes.

Lokale avtaler

Avtalepartene har i sin visdom forstått at det er behov for å kunne avtale andre og mer fleksible ordninger. Derfor er det anledning for de lokale partene til å avtale andre ordninger innenfor rammene av arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalens regler. De lokale parter betyr arbeidsgiver og tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass.

På denne måten kan man finne ordninger som er tilpasset lokale behov og forhold på den enkelte arbeidsplass. Men dette forutsetter selvfølgelig enighet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.

Hva betyr dette for meg?

Det er ikke enkelt for de ansatte å sette seg inn i og forstå alle de forskjellige reglene om arbeidstid. Derfor har arbeidsgiver et særlig ansvar for å sørge for at arbeidstiden holdes innenfor rammene av lov- og avtaleverk.

Norsk toglederforening forventer at arbeidsgiver på alle nivåer i Jernbaneverket forholder seg lojalt til våre tariffavtaler, slik at de ansatte kan være trygge på at de ikke settes til arbeid ut over det partene har avtalt.

Dersom du mistenker at du eller andre ansatte blir satt til arbeid i strid med reglene i særavtalen om arbeidstid må du ta det opp med din lokale tillitsvalgte.