STAFO Fellesrådet v/JBV har inngitt sin høringsuttalelse med våre anbefalinger til rapporten om «Fremtidig struktur for trafikkstyringsfunksjonen». I arbeidet med høringsuttalelsen har naturligvis Norsk toglederforening vært en viktig bidragsyter.

Vår vurdering er at det er for stor grad av usikkerhet knyttet til om den foreslåtte omorganiseringen til tre togledersentraler vil føre til reelle forbedringer. Vi er enige i at dagens organisasjon ikke kan opprettholdes i framtiden, men kan ikke støtte en så omfattende endring som rapporten anbefaler.

Hele høringsuttalelsen kan du lese her.