Til alle medlemmer

STAFO arrangerer kurs i konflikthåndtering 3. og 4. mars 2014 på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Kurset er et todagerskurs med fokus på ferdigheter og praktiske øvelser i effektiv og empatisk kommunikasjon og konflikthåndtering. Kjell Ribert i Ribert Kultur og Kommunikasjon leder kurset i sin helhet.

Kurset deles opp i teori/simulering og øvelser. Før kursstart vil deltakerne bli oppfordret til å ha med seg eksempler på kommunikasjonssituasjoner de ønsker å takle bedre. Dette vil for eksempel kunne være kommunikasjonssituasjoner fra deres tid som tillitsvalgt, bisitter for et medlem (sykeoppfølgingssamtaler, tilrettelegging, arbeidsmiljøspørsmål, mobbing, konflikt) samt håndtering av konfliktsituasjoner med «vanskelige medlemmer», engstelse for å miste jobben eller en opplevelse av å føle seg presset ut av jobben.

Kurset er åpent for alle medlemmer, og alle kostnader knyttet til kurset dekkes av STAFO.

For mer informasjon om kurset, se STAFOs hjemmeside eller se utlysningen her.

Hvis du ønsker å delta på kurset, må du gi meg beskjed innen 31. januar 2014.