Til alle medlemmer i Norsk toglederforening

Nå er det igjen mulighet til å melde seg på STAFOs grunnkurs i organisasjonskunnskap (modul 1). Kurset avholdes 24. til 26. september på Kielfergen Color Magic. Kurset er åpent for alle medlemmer, og alle kostnader knyttet til kurset dekkes av STAFO.

Kurset gir en grunnleggende innføring i temaene: organisering av arbeidslivet, tillitsvalgtes rolle og rekruttering.Kurset gir også mulighet til å bli bedre kjent med STAFOs rådgivere og andre engasjerte STAFO-medlemmer.

For mer informasjon om kurset og alle praktiske forhold rundt påmelding og så videre, se STAFOs hjemmeside.

Merk at påmeldingsfristen er satt til 20. august.