Til alle medlemmer

Jernbaneverkets handlingsprogram for NTP-planperioden 2014 – 2023 er nå lagt ut til høring. Norsk toglederforening vil bidra til høringen.

Høringsutkastet til handlingsprogram kan du finne på Jernbaneverkets nettside.

Handlingsprogrammet er en detaljering og konkretisering av hva og hvordan Jernbaneverket skal levere innenfor rammene av Nasjonal transportplan 2014-2023.

Norsk toglederforening inviterer alle medlemmer til å bidra med kommentarer og innspill til handlingsprogrammet. Dine innspill sendes foreningsleder senest 6. desember 2013.